L?�??ng Tra?�n Ma�? Ca?�m – Ch?�??ng 28

0
245

– Ch?�??ng 28 * Ta��c gia?�n –

Chuya�?n nga�? – Song Nhi

Beta – A?a?�ng TrA� My

Ka�� NghiA?u b?�I?c t?�I?c ra khoI�i tiA?n lA?u. Ha??n men theo haI�nh lang t??I?i bA?n ha��, hiI?t sA?u mA?I?y lA?I�n gioI?ng noI?i vA?I?n khA?ng A?I�n A�iI?nh.

“… Bia�?u mua��i con la?�n nA�y A�A?I?n A�A?y, ta muA?I?n con tA?I?ng noI? vaI�i th?�I?, ??I� cuI�ng noI? nhiA?I�u mA?I?t chuI?t, noI? cuI?ng A�aI? A�A?I?n tuA?I�i cA?I?p kA? rA?I�i… DuI� sao con cuI?ng phaI�i kA?I?t hA?n v??I?i noI?, A�??I?i bA?I?nh tiI�nh cA? cuI�a con thA?m nA?I?ng thiI� chuI?ng ta t??I?i CA?I? gia cA?I�u hA?n.”

NghA� A�a??n nha�?ng la�?i nA�y cuI�a ta�� ma?�u, traI?n Ka�� NghiA?u nhA?n laI?i. L?�I�a noI?ng bA?I?c lA?n maI� khA?ng tiI�m A�?�??I?c n??i giaI�i toI�a, tiI?nh caI?ch kiA?I�m chA?I? khA?ng cho pheI?p hA?I?n tiI�m ng?�??I�i phaI?t tiA?I?t.

HA?I?n ngA?I?m hA?I� n?�??I?c mA?I?t laI?t laI?i A�i A�a??n th?� phoI�ng. Ta�� An theo sau cA?I�n thA?I?n nhiI�n sA?I?c mA?I?t cuI�a hA?I?n… KhA?ng bia??t ThA?i phu nhA?n ??I� tiA?n lA?u noI?i giI� v??I?i hA?I?n maI� hA?I?n laI?i tr??I� nA?n thA?I? naI�y.

Ka�� NghiA?u tr??I� laI?i th?�?� phoI�ng baI�o T?�I� An m??I� hA?I?t c?�I�a sA?I� ra, ngoA�i ca��a khA?I?p n??i A�A?I�u laI� truI?c A�en ha??n A�a��ng tr?�??I?c baI�n via??t cha�? tA�nh tA?m. V?�I�a cheI?p xong baI�i th?? A?iI?nh Phong Ba coI�n ch?�a A�??I?i m?�I?c khA? hA?I?n hiI?t mA?I?t h??I?i noI?i v??I?i T?�I� An: “ChuI?ng ta A�i tiI�m A?aI?i phu nhA?n”.

A?a??i phu nhA?n A�ang A�?�??I?c nha A�A?I�u hA?I�u haI? r?�I�a mA?I?t, nghe nA?i Ka�� NghiA?u ta��i nhanh choI?ng baI�o nha A�A?I�u buI?i laI?i toI?c.”… CA�ng A�A? gia�? ha�?i rA?I�i, sao nA? la??i A�A?I�n tiI�m ta?”

LaI?o hA?I�u bA?I�m baI?o: “NA? tA�i cA�ng khA?ng rA� lA?I?m, nh?�ng tA?I?i nay NhiI? thiA?I?u gia biI? ThaI?i phu nhA?n goI?i t??I?i tiA?n lA?u.”

A?a??i phu nhA?n nghA� la??i ma��t lA?t cuI?ng lA?n A�?�a�?ng: “BaI�o NhiI? thiA?I?u gia vaI�o phoI�ng A?I?m ??I� phiI?a sau, tr??I�i A�A?ng giaI? reI?t chaI?y A�A?I?n, chA?I?c noI? cuI?ng caI�m thA?I?y laI?nh.”

Sau khi chiI�nh s?�I�a xong A?a??i phu nhA?n m??I?i vaI�o phoI�ng A?I?m, thA?I?y A�?�I?a con trai tiI?nh caI?ch nhaI? nhA?I?n cuI�a miI�nh, sa??c ma?�t u aI?m, tay nA?I?m thaI�nh A�A?I?m, loI�ng bA� mA?I�m nhuI?n.”NghiA?u Nhi, A�aI? trA?I? thA?I? naI�y sao laI?i A�A?I?n A�A?y?”

“Ma?�u thA?n!” Ka�� NghiA?u miI?m mA?i, mA?I?t luI?c sau m??I?i noI?i tiA?I?p “Con khA?ng thA�ch quaI�n lyI? KyI� gia nh?�ng viI� meI?, vA� ta�� ma?�u con cuI?ng laI�m… nh?�ng maI� chA?I�ng A�?�??I?c giI�! ViA?I?c phaI?t triA?I�n KyI� gia coI? thA?I� giao cho Tam A�A?I?! Nh?�ng con cuI?ng laI�m tA?I?t, coI? thA?I� A�A?I� con laI�m viA?I?c miI�nh thiI?ch hay khA?ng, con ta�� nha�? A�aI? khA?ng thA�ch Ca�� Ca?�m TriA?u, cuI?ng khA?ng muA?I?n sA?I?ng caI� A�??I�i v??I?i naI�ng ta!”

A?a??i phu nhA?n ca?? kinh trong lA?ng: “A??�I?a tra?� naI�y noI?i ngA?I?c nghA?I?ch giI� vA?I?y?” Va��i vA�ng dA?I?n ma ma dA?I?n caI?c nha A�A?I�u vA� th?� A�A?I�ng traI?nh A�i, bA?n ngoaI�i phoI�ng A?I?m keI?o tay con miI�nh, “Con noI?i l??I�i naI�y v??I?i tA?I� mA?I?u rA?I�i sao?”

Ka�� NghiA?u hiI?t thA?I?t sA?u A�a�? khA?I?ng chA?I? tA?m tiI�nh “Con t?�??I�ng rA?I�ng tA?I� mA?I?u seI? boI� qua quyA?I?t A�iI?nh naI�y… Ca�� Ca?�m TriA?u laI� daI?ng ng?�??I�i giI� khA?ng phaI�i tA?I� mA?I?u khA?ng biA?I?t, naI�ng ta vA� con t?�I� nha�? l??I?n lA?n cuI�ng nhau. NaI�ng ta A�aI? laI�m bao nhiA?u chuyA?I?n khA?ng tA?I?t, nhuI? n?�??ng cuI�a con chiI� noI?i mA?I?t cA?u laI�m mA?I?t loI�ng naI�ng ta, naI�ng ta liA?I�n baI�o tA?I� mA?I?u A�uA?I�i baI� A?I?y A�i, luI?c nhoI� T?�I? A�A?I? khA?ng cA?I�n thA?I?n A?n baI?nh ngoI?t naI�ng ta yA?u thiI?ch thiI� biI? phaI?t quyI� trong t?�I� A�?�??I�ng caI� ngaI�y, n?�??I?c cuI?ng khA?ng A�?�??I?c uA?I?ng la??y ma��t mia??ng…”

A?a??i phu nhA?n lA?I?ng im mA?I?t luI?c rA?I�i khuyA?n hA?I?n: “DuI� sao A�oI? cuI?ng laI� chuyA?I?n luI?c beI?, bA?y gi??I� ta thA?I?y CA?I�m TriA?u cuI?ng khA?ng tA?I? A�A?u.”

Ka�� NghiA?u la??c A�a?�u: “MeI? khA?ng biA?I?t ch?�I? nA?m tr?�??I?c luI?c con tham gia nguyA?n tiA?u hA?I?i A�eI�n lA?I�ng a�Y D?�??ng baI? phuI�, ma��t tia�?u nha A�a?�u chA?I?n A�?�??I�ng naI�ng ta, naI�ng ta liA?I�n toI?m lA?I?y taI?t nha A�A?I�u A�oI?. LA?c A�oI? coI? ra??t nhia�?u tha?? gia cA?ng ta�� tia�?u th?� nhiI�n thA?I?y, trA?n A�a?�u nA�ng ta cA?I?m A�A?I�y trang s?�I?c saI?ng loaI?ng, con cuI?ng khA?ng muA?I?n nhA?I?n naI�ng ta laI� biA?I�u muA?I?i… DuI�ng lA?I? nghiI?a A�A?I?i A�aI?i naI�ng ta cuI?ng khA?ng vA?I?n A�A?I�, nh?�ng con tuyA?I?t A�A?I?i khA?ng c?�??I?i naI�ng ta!”

A?a??i phu nhA?n nghe va?�y cA�ng chua xA?t, con miI�nh A?n nhuA?I?n nh?� ngoI?c laI?i hA?I?t s?�I?c lA?I? pheI?p, viI� sao phaI�i lA?I?y Ca�� Ca?�m TriA?u. Ma?�u thA?n ma��t lA?ng cA?n nhA?I?c vA� chaI?u gaI?i bA?n ngoaI?i cuI�a miI�nh, viI� sao laI?i khA?ng A�a�? A? chaI?u traI?i ruA?I?t thiI?t cuI�a miI�nh?

“Ma?�u thA?n cuI?ng khA?ng coI? cA?ch nA�o… ViA?I?c tA?I� mA?I?u con quyA?I?t A�iI?nh… Ai cA? tha�? thuya??t pha�?c A�A?y…” A?a??i phu nhA?n tha�Y daI�i noI?i.

Ka�� NghiA?u ca??n rA?ng c?�a�?i: “Con khA?ng muA?I?n thoI�a hiA?I?p, tA?I� ma?�u cuI?ng coI? vA? sA?I? cA?ch…”

A?a??i phu nhA?n keI?o tay hA?I?n an uI�i: “Con A�a��ng lo la??ng, nA?I?u tA?I? mA?I?u cuI�a con laI?i nhA?I?c A�A?I?n viA?I?c naI�y thiI� ta seI? khuyA?n nhuI� baI�…” Cho dA? khuyA?n nhuI� khA?ng A�?�??I?c thA� cuI?ng phaI�i th?�I�, ta��t xa??u cuI?ng viI� NghiA?u nhi.

NgA�y hA?m sau, nha�� bia�?u ca�?u A�A?I?n thiI�nh an KyI� NgA? thiI?, Ka�� NgA? tha�� hoI�i A?ng vA?I� VA?n di n?�??ng.

Nha�� bia�?u ca�?u ra??t bua��n ba��c, ma?�u thA?n laI�m sao laI?i quan tA?m t??I?i v??I? leI? cuI�a A?ng ra��i.

A�ng bA?n nghiI? rA?I�i nA?i: “Con cA�ng h??n na��a thA?ng ch?�a ga?�p nA�ng, ma?�u thA?n coI? chuyA?I?n gA?I?p tiI�m naI�ng sao? Con la?�p ta��c sai ng?�a�?i ga�?i nA�ng ta��i.”

 

Ca?�m TriA?u A�a��ng bA?n ca??nh ngoaI?i tA?I� mA?I?u maI�i m?�I?c giuI?p baI�.

MA?I?i saI?ng s??I?m, Ka�� NgA? tha�� ta��i tiA?n lA?u giaI�i quyA?I?t ch?�??I�ng lA?I�u ma??y n??i, nghe qua??n gia bA?o cA?o cA?ng viA?I?c, cA?n xem sa�� sA?ch, thu hoaI?ch A�A?I�n A�iA?I�n. VA?I� sau hai ng?�??I�i con trai vA� con dA?u A�A?I?n thiI�nh an baI�, baI� ma��i cA? tha�? gA?I?p quaI�n s?�I?, Ca?�m TriA?u ta�� nha�? cuI?ng hiI�nh thaI�nh thoI?i quen dA?I?y s??I?m giuI?p ngoaI?i tA?I� mA?I?u maI�i m?�I?c.

Ka�� NgA? tha�� cho mA?I?t viA?n A�aI? vaI�o miA?I?ng, gia�?ng khA?ng nhanh khA?ng cha?�m: “Con tr?�??I?c tiA?n baI�o naI�ng ta A�A?I?n A�A?y, via��c naI�y duI� sao cuI?ng laI� viA?I?c riA?ng cuI�a CA?I? gia, khA?ng thA?I� biI? truyA?I�n ra ngoaI�i”.

HiA?I�u roI? tiI?nh caI?ch c?�I?ng rA?I?n cuI�a mA?I?u thA?n, nha�� bia�?u ca�?u cA�ng khA?ng nhiA?I�u la�?i na�?a, baI�o nha A�A?I�u bA?n ng?�??I�i goI?i VA?n di n?�??ng t??I?i.

Khi VA?n di n?�??ng t??I?i thA� hA?I?t s?�I?c lo s??I?, bA?n ngoaI�i nhiI�n vaI�o cuI?ng thA?I?y coI? h??i vA?I?i vaI�ng, trA?m ngoI?c caI�i trA?n A�A?I�u cuI?ng biI? lA?I?ch.

“Thia??p thA?n VA?n Ca?�m bA?i kia??n ThA?i phu nhA?n.” VA?n di n?�??ng haI�nh lA?I?, Ka�� NgA? tha�� chau mA�y, trong lA?ng h??i khA?ng vui, traI�i qua viA?I?c nh?� vA?I?y, khA?ng biA?I?t naI�ng ta coI? thA?I� hoaI�n thaI�nh viA?I?c naI�y khA?ng.

Ca�� Ca?�m TriA?u la??i ca?�n tha?�n A�A?nh giA? VA?n di n?�??ng, nA�ng ta tuA?I�i A�aI? l??I?n, ma??y la��p son pha??n cA�ng khA?ng che nA?I�i nA?I?p nhA?n n??ii khoI?e mA?I?t. NguI? quan nA�ng ta thanh tuI? linh hoaI?t, trA?I?ng miI?n hA?I?t s?�I?c xinh A�eI?p. MA?I?c mA?I?t bA?I? vaI?y xanh caI�nh laI? quA?I?n quanh, gia?�y cao goI?t A�A?I�m vaI�i bA?ng hoa, tra??ng trong thua?�n khia??t A�oan trang.

VA?n di n?�??ng lo sa�? ba??t an trong lA?ng, thA?n pha?�n nA�ng ta tha??p kA�m, bA�nh th?�a�?ng muA?I?n thA?I?y ThA?i phu nhA?n cA�ng khA? khA?n, hA?m nay ThA?i phu nhA?n laI?i ca�� A? goI?i nA�ng ta ta��i… CA�ng khA?ng bia??t viI� sao, nA�ng ta ca�� ga??ng, nghA� caI�m thA?I?y nh?�I?ng ngaI�y qua cuI?ng khA?ng laI�m giI� sai. Trong lA?ng yA?n tA?m thA?m vaI�i phA?I�n, lA?c nga?�ng A�a?�u lA?n laI?i thA?I?y CA?I? CA?I�m TriA?u A�ang thA?m doI� miI�nh, nA�ng ta cA�ng hoa??ng sa�? mA?I?t laI?t sau m??I?i phaI�n ?�I?ng A�?�??I?c.

CA? tha�? A�a��ng hA?I�u haI? bA?n caI?nh ThaI?i phu nhA?n, la??i xinh A�a??p nh?� hoa Ha??i A??�a�?ng, qua?�n A?o tuy tra??ng thua?�n nh?�ng hoa vA?n A�?�??I?c dA?I?t nA?I�i trA?n gA?I?m saI?ng nh?� ngoI?c, cuI?ng phaI�i A�aI?ng giaI? trA?m l?�a�?ng… Ta??t nhiA?n laI� ng?�??I�i ThA?i phu nhA?n th?�??ng yA?u nha??t Bia�?u tia�?u th?� Ca�� Ca?�m TriA?u!

Bia�?u tia�?u th?� ta??i sao laI?i a�Y A�A?y? Hay noI?i laI� vA� sao nha A�A?I�u xung quanh A�A?I�u lui hA?I?t rA?I�i vA� BiA?I�u tiA?I�u th?� va?�n coI�n ??I� laI?i chA?I? naI�y?

Ka�� NgA? tha�� baI�o naI�ng ta ngA?I�i lA?n ghA?I?, laI?i gi??I?i thiA?I?u Ca?�m TriA?u cho naI�ng: “A?A?y lA� Ca�� Gia Bia�?u tia�?u th?�.”

Ca?�m TriA?u nhiI�n nA�ng ta ma��m c?�a�?i: “Ta ma��i nhA�n VA?n di n?�??ng lia�?n ca??m tha??y thA?n thia??t, di n?�??ng vA� muA?I?i muA?I?i VA?n T?�??ng la��n lA?n cA? nA?m pha?�n giA?I?ng nhau, nghe noI?i di n?�??ng coI�n mA?I?t tyI� tyI� goI?i laI� VA?n NhaI?n, coI? A�uI?ng thA?I? khA?ng?”

VA?n di n?�??ng caI�m thA?I?y kyI� laI?, Ca?�m TriA?u sao laI?i biA?I?t naI�ng ta, nghiI? laI?i em gaI?i naI�ng ta laI� cuI�a hA?I�i mA?n cuI�a A�aI?i tiA?I�u th?� CA?I? gia, cA? la?? Ca?�m TriA?u A�A? gA?I?p A�?�??I?c em gaI?i naI�ng.

BiI�nh tiI?nh mA?I?t chuI?t, nA�ng ta bA?n c?�??I�i noI?i: “Thia??p thA?n chiI?nh xaI?c laI� cA? ma??y pha?�n gia��ng VA?n T?�??ng mua��i mua��i, khA?ng chiI� vA?I?y, tyI� tyI� thia??p thA?n vA� VA?n T?�??ng caI�ng l??I?n caI�ng giA?I?ng y nh?� t?�I� trong mA?I?t khuA?n A�uI?c ra vA?I?y. Nh?�ng maI� tyI� tyI� nhiA?I�u nA?m tr?�??I?c cuI?ng A�aI? lA?I?y chA?I�ng, thiA?I?p thA?n laI?i khA?ng tiA?I?n ra ngoaI�i nA?n cuI?ng mA?I?t liA?n hA?I? v??I?i ta�� a??y.”

mail order testosterone, does celexa cause weight gain. Ka�� NgA? tha�� lia�?n ha�?i: “LA?c tr?�a��c VA?n NhaI?n A�?�??I?c gaI� A�i A�A?u, cA? biA?I?t khA?ng?”

VA?n di n?�??ng cA?i A�a?�u, cA? va?� nh?� A�ang nha�� la??i.

“NA?m A�A? ta�� a??y ga?? cho con trai huyA?I?n lA?I?nh ThaI?i HoI�a laI�m thiA?I?p… Con cuI?ng chiI� ga?�p ta�� a??y coI? hai lA?I�n laI?i laI� nA?m nA?m tr?�??I?c. Na??u nh?� khA?ng coI? biA?I?n cA?I? giI�…, ta�� ta�� coI? leI? va?�n laI� ng?�??I�i cuI�a huyA?I?n la��nh ThaI?i HoI�a.”

Ca�� Ca?�m TriA?u kha?? th??I� phaI�o trong loI�ng, nA�ng sa�? VA?n di n?�??ng khA?ng biA?I?t tung tiI?ch tyI� tyI�, luI?c A�oI? viA?I?c tiI�m kiA?I?m sa?? cA? pha?�n phiA?I�n toaI?i.

L??I�i A�aI? noI?i ra naI�ng cuI?ng khA?ng kiA?ng kiI? hoI�i thA?I�ng: “TyI� tyI� VA?n NhaI?n cuI�a di n?�??ng phaI�i chA?ng coI? mA?I?t A�?�I?a con gaI?i coI�n ch?�a lA?I?y chA?I�ng?”

… Bia�?u tia�?u th?� ta??i sao pha??i ha�?i vA?I� con gaI?i cuI�a ng?�??I�i hA?I�u ngoaI�i phuI� cha��?

VA?n di n?�??ng ngA?I�ng A�A?I�u nhiI�n ThA?i phu nhA?n, phA?t hia��n ThA?i phu nhA?n cA�ng A�ang nhA�n nA�ng ta thA� ca??m tha??y h??i gA?I?p gaI?p: “Via��c nA�y… A?uI?ng laI� coI?, nh?�ng maI� cA? bA� kia nA?m nay cA�ng m?�a�?i lA?m rA?I�i, khA?ng bia??t A�aI? gaI� cho ng?�??I�i khaI?c ch?�a… Bia�?u tia�?u th?� sao laI?i hoI�i vA?I� chaI?u gaI?i cuI�a ta?”

Ca?�m TriA?u c?�a�?i c?�a�?i, an a��i nA�ng ta: “Di n?�??ng khA?ng ca?�n gA?I?p, ma?�u thA?n ca��a ta bA?y gia�? thA?n tha�? khA?ng tA?I?t, hA?I�u haI? pha�? thA?n la??i va??t va??, chuyA?I?n nhaI� khoI? traI?nh khoI�i bA?I?n rA?I?n, ta muA?I?n tiI�m cho phuI? thA?n mA?I?t ng?�??I�i thiA?I?p phuI� h??I?p. CA? tha�? phiA?I�n di n?�??ng t??I?i ThaI?i HoI�a huyA?I?n mA?I?t lA?I�n noI?i roI? raI�ng yI? A�iI?nh cuI�a chuI?ng ta va��i chaI?u di n?�??ng. NA?I?u boI?n hoI? A�A?I�ng yI? cuA?I?c hA?n nhA?n naI�y, CA?I? gia chuI?ng ta seI? chuA?I�n biI? siI?nh lA?I? phong phuI?.”

Na??u chiI� laI� mA?I?t ng?�??I�i thiA?I?p, vA?I?y cuI?ng khA?ng ca?�n pha??i cho nhiA?I�u siI?nh lA?I?, Bia�?u tia�?u th?� noI?i l??I�i khaI?ch saI?o rA?I�i.

Ka�� NgA? tha�� cA�ng ma�Y mia��ng nA?i: “Na??u cA? A�i ThA?i HA?a huya��n, ta sa?? baI�o Tra��nh qua??n gia vA� Ta��ng ma ma cA?ng A�i va��i cA?, nA?I?u chaI?u gaI?i cuI�a cA? ch?�a lA?I?y chA?I�ng thiI� mang vA?I� A�A?y. ChaI?u gaI?i HuyA?I?n th?�I�a coI? thA?I� laI�m thiA?I?p CA?I? gia cuI?ng rA?I?t vinh quang rA?I�i.”

ThA?i phu nhA?n nA?i la�?i nA�y khA?ng A�uI?ng troI?ng tA?m rA?I�i.

1 COMMENT

  1. Hẳn là sau này KN sẽ nằm trong hàng ngũ nam phụ đây. KN sẽ hối hận vì từ chối mối hôn sự này cho xem :)))

  2. thưư phòng –> thư phòng
    nơii khóe mắt –> nơi khóe mắt

    Đọc chương này thấy cũng tội cho Kỷ Nghiêu lẫn Cẩm Triều. Nếu KN phải lấy CT của kiếp trước thì đúng là không bao giờ ngóc đầu lên được thật :)). Anyway là CT nhà ta đã thay da đổi thịt rồi mà KN vẫn giữ lấy thành kiến hồi xưa, cho nên anh KN mãi mãi và vĩnh viễn chỉ là nhân vật phụ, haiz, thở dài thật là dài á…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here