Ma Phi KhA? Theo A?ua��i – Ch?�??ng 183

14
284

Ch?�??ng 183 a�? VA? A�a�?

Chuya�?n nga�? a�? TA� Linh

Beta a�? NhA? Vy, TA� Linh

 

Sau yA?I?n hA?I?i, khaI?ch kh?�I?a ch?�a A�i khA?ng chiI� coI? miI�nh TaI? DiI?ch. Trong nhaI� A?n, rA?I?t nhiA?I�u ng?�??I�i vA?y quanh mA?I?t caI?i baI�n, h??n n?�I?a hoI? A�A?I�u laI� thiA?I?u niA?n, thanh niA?n tuA?I?n myI?, khA?ng iI?t ng?�??I�i t?�I� xa A�A?I?n A�A?y v??I?i muI?c A�iI?ch roI? raI�ng. Nh?�I?ng ng?�??I�i naI�y A�A?I�u laI� con chaI?u danh gia voI?ng tA?I?c, hoI? A�A?I?n yA?I?n hA?I?i naI�y v??I?i nhiA?I?m vuI? cuI�a gia tA?I?c.

ChiI� khA?ng ng??I� gi?�I?a A�?�??I�ng nhaI�y ra mA?I?t Tam v?�??ng t?�I� TaI? DiI?ch Ninh ViA?I?n quA?I?c khia??n boI?n hoI? r??i vaI�o bi kiI?ch. Trong sA?I? nh?�I?ng nam t?�I� treI� tuA?I�i A�A?I?n tham d?�I? tiA?I?c sinh nhA?I?t cuI�a TA? Linh Phong, chiI� coI? HaI?o ThiA?n vaI� BuI�i Kim CaI?t coI? thA?n phA?I?n ngang haI�ng v??I?i TaI? DiI?ch. MaI� caI� hai A�A?I�u laI� A�A?I? t?�I� cuI�a ha�?c via��n Thanh KiA?I�u Linh VuI?, phaI�i ??I� trong tr?�??I�ng nA?n sau khi yA?I?n hA?I?i kA?I?t thuI?c A�A? tr??I� vA?I� hoI?c viA?I?n.

ThA?n phA?I?n ca��a TA? Da��ch aI?p A�aI�o ba�?n ha�?, th?�I?c l?�I?c maI?nh h??n ba�?n ha�?, t?�??I?ng maI?o ra??t tuA?I?n khA?I?c, laI?i quen biA?I?t TA? Linh Phong ta�� tr?�a��c nA?n ba�?n ha�? hiA?I�u ra?�ng A�A?I?n suy nghiI? tranh giaI�nh v??I?i TaI? DiI?ch cuI?ng khA?ng thA?I� coI?.

NA?I?u chiI� A�??n gia??n laI� thA?n phA?I?n cao quA? h??n, ba�?n ha�? coI? thA?I� khA?ng phuI?c, nh?�ng th?�I?c l?�I?c cuI�a KiA?I?m ThaI?nh TaI? DiI?ch A�aI? roI? raI�ng nh?� vA?I?y, cho duI� trong lA?ng khA?ng muA?I?n nh?�ng cuI?ng phaI�i chA?I?p nhA?I?n miI�nh vA� ng?�??I�i ta chA?nh lA?I?ch quaI? nhiA?I�u.

TrA?n traI?n TaI? DiI?ch coI? va��t maI?u ?�I? A�oI?ng tA?I?t nhiA?n seI? biI? A�A?I� yI?. Tuy tA? mA? nh?�ng khA?ng ai daI?m m??I� miA?I?ng baI�n taI?n, T?� A?A?I� TiA?u S??n caI�ng khA?ng A�A?I� lA?I? chA?t kinh ngaI?c naI�o, biI�nh thaI�n nA?ng cheI?n m??I�i moI?i ng?�??I�i uA?I?ng r?�??I?u, tha��nh thoa??ng laI?i noI?i chuyA?I?n phiA?I?m v??I?i TaI? DiI?ch, bA?I�u khA?ng khiI? vA? cuI�ng hoI�a h??I?p.

Trong sA?I? mA?I?y hA?I?u bA?I?i ??I� A�A?y cuI?ng chiI� coI? TaI? DiI?ch A�uI� t?� caI?ch ngA?I�i caI?nh T?� A?A?I� TiA?u S??n, h??n n?�I?a coI�n coI? thA?I� thaI�n nhiA?n noI?i chuyA?I?n phiA?I?m. A�I?n t?�??I?ng cuI�a T?� A?A?I� TiA?u S??n v??I?i TaI? DiI?ch lA� tuA?I�i coI�n treI� A�aI? trA?I�m A?I�n khiA?m tA?I?n, khA?ng tA?I? chuI?t naI�o.

La?? ra nh?�I?ng viI? khaI?ch treI� tuA?I�i naI�y pha??i do TA? Linh Phong ma�?i, A�aI?ng tiA?I?c tiI?nh tiI�nh naI�ng ngang b?�??I?ng, chiI� laI�m theo yI? miI�nh nA?n cha??ng bua��n m??I�i A�aI?m giA?I?ng A�?�I?c kia.

TA? Linh Phong chiI� liA?I?c qua vA?I?t tiI?m trA?n traI?n TaI? DiI?ch ra��i cuI?p ma??t, cuI?i A�A?I�u biI�nh tiI?nh A?n. NaI�ng coI? thA?I� A�oaI?n A�?�??I?c TaI? DiI?ch chA?I?c hA?I�n A�aI? A�i tiI�m MA?I?c VA?I?n TrA?I�n gA?y chuyA?I?n. A?aI?nh thiI� c?�I? A�aI?nh A�i. NaI�ng chiI� cA?I�u cho hai tA?n A�A?I?ng duI?c naI�y A�aI?nh nhau A�A?I?n ma��c khA?ng coI�n A�A?I� yI? t??I?i naI�ng A�?�??I?c n?�I?a, A�A?I� naI�ng coI? thA?I� thanh tA�nh.

TaI? DiI?ch thA?I?y TA? Linh Phong chiI� liA?I?c mA?I?t nhiI�n hA?I?n mA?I?t caI?i, trong loI�ng TaI? DiI?ch A?m thA?I�m c?�??I�i khA?I�. ChuyA?I?n tiI�nh caI�m cuI�a hA?I?n d?�??I�ng nh?� coI�n rA?I?t daI�i, rA?I?t daI�i A�A?I?y.

Sau khi A?n xong, TaI? DiI?ch vA� ma??y va�� khaI?ch kia t?�I? tr??I� vA?I� phoI�ng miI�nh, T?� A?A?I� TiA?u S??n goI?i TA? Linh Phong A�A?I?n th?� phoI�ng, noI?i A?ng coI? A�iA?I�u muA?I?n hoI�i naI�ng.

toradol over night, order my childs add medicine online. TA? Linh Phong gA?I?t A�A?I�u A�A?I�ng yI?, theo T?� A?A?I� TiA?u S??n b?�??I?c vA?I� phiI?a th?� phoI�ng.

Trong th?� phoI�ng, T?� A?A?I� TiA?u S??n cuI?ng khA?ng lA?I?p t?�I?c hoI�i TA? Linh Phong chuyA?I?n giI�, chiI� cau maI�y chA?I?p tay sau l?�ng chA?I?m raI?i A�i laI?i trong phoI�ng.

TA? Linh Phong nhaI�n nhaI?t m??I� miA?I?ng: a�?A�ng ngoaI?i coI? viA?I?c giI� xin noI?i thA?I�ng.a�?

T?� A?A?I� TiA?u S??n d?�I�ng b?�??I?c, ngA?I�i trA?n ghA?I? nhiI�n kyI? TA? Linh Phong rA?I�i bA?I?t ng??I� hoI�i: a�?KhA?ng thoaI�i maI?i sao? CA? laI?nh khA?ng?a�?

TA? Linh Phong thA?I?y aI?nh mA?I?t T?� A?A?I� TiA?u S??n d?�I�ng laI?i trA?n mA?i naI�ng thA� liA?I�n hiA?I�u T?� A?A?I� TiA?u S??n A�aI? phaI?t hiA?I?n maI�u sA?I?c mA?i naI�ng khA?ng biI�nh th?�??I�ng. BuA?I�i chiA?I�u viI� che dA?I?u vA?I?t tiI?ch mA?i biI? TaI? DiI?ch hA?n A�A?I?n s?�ng lA?n, naI�ng A�aI? ch?�??I�m A�aI? A�A?I?n m?�I?c mA?i tiI?m laI?i.

a�?ChA?I?c laI� tA?I?i qua uA?I?ng r?�??I?u ra��i laI?i ra ngoaI�i luI?c tr??I�i h??i maI?t nA?n truI?ng gioI?. CuI?ng khA?ng phaI�i rA?I?t khoI? chiI?u, A?ng ngoaI?i khA?ng cA?I�n lo lA?I?ng.a�? MA?I?t TA? Linh Phong khA?ng A�A?I�i sA?I?c A�aI?p laI?i.

a�?VA?I?n nA?n A�A?I� MuI?c A?aI?t phaI?i d?�??I?c s?� t??I?i khaI?m thA� h??n.a�?

a�z th??I�i khA?ng naI�y, ngoaI?i th?�??ng coI? thA?I� triI? khoI�i ba?�ng linh thuA?I?t cuI�a linh thuA?I?t siI?, coI�n bA?I?nh tA?I?t bA?n trong c?? thA?I� phaI�i nh??I� A�aI?i phu.

a�?BA?I?nh vA?I?t thA?i. LaI?t n?�I?a con seI? cho H?�I?a NA?I?c nA?I?u canh giaI�i la??nh. A�ng ngoaI?i vA?I?n nA?n noI?i chuya��n chA�nh A�i a??.a�?

14 COMMENTS

  1. diễn biến chậm quá, tình hình này tá dịch phải chờ mòn mỏi rồi trần ca còn chưa được chấp nhận huống chi huynh

  2. Chắc là thành chủ đại nhân của chúng ta cũng tò mò về việc Phong tỷ đánh bậy bạ mà toàn chọc phải nhân vật có tiếng, thắc mắc mãi mà chưa có cơ hội hỏi đây ý mà

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here