Ma Phi KhA? Theo A?ua��i – Ch?�??ng 186

13
219

cytotec no rx, maxifort 50 mg. Ch?�??ng 186 a�? VA? A�a�?

Chuya�?n nga�? a�? TA� Linh

Beta a�? NhA? Vy, TA� Linh

 

TA? Linh Phong thiI?ch A?n moI?n m??I?i: hoa quaI�. H?�I?a NA?I?c th?�??I�ng xuyA?n A�A�ch thA?n A�A?I?n v?�??I�n cA?y trong thaI�nh A�A?I� haI?i, r?�I�a saI?ch seI? cA?I�n thA?I?n, cA?I?t thaI�nh t?�I�ng mia??ng nhoI� ra��i A�A?I?t trong A�A�a thuI�y tinh A�A?I� A�?�a cho TA? Linh Phong.

HA?m nay H?�I?a NA?I?c v?�I�a haI?i trA?i cA?y xong, xaI?ch gioI� truI?c A�i vA?I� LA?m Phong UyA?I�n thiI� thA?I?y TaI? DiI?ch cA?I�m tay TA? Linh Phong, TA? Linh Phong quay A�A?I�u laI?i, va?� ma?�t laI?nh nh?� bA?ng noI?i v??I?i TaI? DiI?ch cA?u giI� A�oI? rA?I�i thoaI?t khoI�i baI�n tay TaI? DiI?ch, A�i thA?I�ng vaI�o LA?m Phong UyA?I�n.

TaI? DiI?ch A�?�I?ng mA?I?t miI�nh ??I� ThuI�y LiA?I?u HaI?, veI� ma?�t kinh hA?I�n laI?c phaI?ch…

H?�I?a NA?I?c d?�I�ng b?�??I?c, trong loI�ng do d?�I?: A�??I?i TaI? DiI?ch A�iA?I?n haI? A�i m??I?i A�i qua hay bA?y gi??I� A�i qua luA?n? MuA?I?n vaI�o LA?m Phong UyA?I�n nhA?I?t A�iI?nh phaI�i qua A�?�??I�ng naI�y…

CoI�n na�?a, TaI? DiI?ch A�iA?I?n haI? vaI� tiA?I�u th?� rA?I?t cuA?I?c laI�m sao vA?I?y? Ban ngaI�y khA?ng phaI�i vA?I?n vui veI� cuI�ng nhau A?n c??m rA?I�i coI�n A�i taI�n bA?I? sao? NhiI�n tiI�nh caI�nh v?�I�a rA?I�i giA?I?ng nh?� coI? chuyA?I?n giI� khA?ng thoaI�i maI?i vA?I?y?

A?A?I?i v??I?i quan hA?I? mA?I?p m??I� cuI�a TA? Linh Phong vaI� TaI? DiI?ch, ng?�a�?i trong thA�nh cuI?ng coI? suy A�oaI?n, ta??t nhiA?n H?�I?a NA?I?c cuI?ng nghe khA?ng iI?t nh?�ng naI�ng khA?ng tin. LuI?c coI�n ??I� Gia thaI�nh, luI?c t?�I� Gia thaI�nh A�A?I?n LA? thaI�nh n?�I?a, H?�I?a NA?I?c tA?I?n mA?I?t nhiI�n thA?I?y TA? Linh Phong a�Y chung va��i TaI? DiI?ch. Khi A�oI? TaI? DiI?ch vA?I?n laI� hA?I? vA?I? cuI�a TA? Linh Phong, tuy thaI?i A�A?I? tuI�y yI?, cuI?ng khA?ng phA?n biA?I?t thA?n phA?I?n nh?�ng hai ng?�??I�i nhiI�n thA?I? naI�o cuI?ng khA?ng gia��ng mA?I?t A�A?i A�ang yA?u nhau.

LA?I�n naI�y TaI? DiI?ch xua??t hia��n a�Y yA?I?n hA?I?i sinh nhA?I?t TA? Linh Phong va��i thA?n phA?I?n lA� Tam v?�??ng t?�I� ca��a Ninh Via��n qua��c khia??n H?�I?a NA?I?c ba??t nga�?. NaI�ng cuI?ng phaI?t hiA?I?n aI?nh mA?I?t TA? DiI?ch nhiI�n tiA?I�u th?� khA?ng giA?I?ng tr?�??I?c nh?�ng chiI� cA? mA?I?t miI�nh TaI? DiI?ch thay A�A?I�i maI� thA?i.

ChA?I�ng leI? v?�I�a nA?y… TaI? DiI?ch A�iA?I?n haI? baI�y toI� v??I?i tiA?I�u th?� sao? TiA?I�u th?� cA? a??y… khA?ng chA?I?p nhA?I?n?

H?�I?a NA?I?c A?m tha?�m suy A�oaI?n. NA�ng A�?�I?ng A�??I?i n?�I�a ngaI�y nh?�ng TaI? DiI?ch vA?I?n A�?�I?ng d?�??I?i taI�ng cA?y khA?ng nhuI?c nhiI?ch. H?�I?a NA?I?c do d?�I?, cuA?I?i cuI�ng nhA?I?c chA?n A�i vA?I� phiI?a tr?�??I?c.

H?�I?a NA?I?c hiA?I�u roI? khoaI�ng caI?ch t?�I� A�A?y A�A?I?n chA?I? TaI? DiI?ch khA?ng tiI?nh laI� gA?I�n, nh?�ng ba?�ng tu vi cuI�a hA?I?n chA?I?c hA?I�n A�aI? s??I?m phaI?t hiA?I?n naI�ng ??I� A�A?y.

a�?TaI? DiI?ch… A�iA?I?n haI?.a�? H?�I?a NA?I?c A�A?I?n gA?I�n TaI? DiI?ch ra��i cuI?i thA?I?p ng?�??I�i haI�nh lA?I?. NaI�ng vA?I?n khA?ng quen v??I?i viA?I?c goI?i hA?I?n laI� A�iA?I?n haI?.

TaI? DiI?ch A�ang A�A?I?m chiI�m trong suy nghiI? thA� biI? H?�I?a NA?I?c goI?i vA?I�, chiI� liA?I?c H?�I?a NA?I?c gA?I?t A�A?I�u rA?I�i im lA?I?ng r??I�i A�i.

TaI? DiI?ch A�i rA?I�i, H?�I?a NA?I?c laI?i s?�I?ng s??I� A�?�I?ng A�oI?. V?�I�a luI?c TaI? DiI?ch ngA?I�ng A�A?I�u lA?n, naI�ng thA?I?y trA?n mA?I?t hA?I?n coI? iI?t giA?I?t miI�nh, roI? raI�ng laI� m??I?i phaI?t hiA?I?n naI�ng t??I?i gA?I�n hA?I?n. LaI� mA?I?t cao thuI� thaI?nh giai maI� ngay caI� mA?I?t ng?�??I�i coI? th?�I?c l?�I?c thA?I?p h??n mA?I?y bA?I?c A�A?I?n gA?I�n hA?I?n cuI?ng khA?ng phaI?t hiA?I?n A�?�??I?c sao? RA?I?t cuA?I?c thiI� hA?I?n A�ang suy nghiI? caI?i giI�? H??n n?�I?a biA?I�u hia��n trA?n mA?I?t hA?I?n… hA�nh nh?� thA?I?t voI?ng tA?I?t A�A?I?. KhA?ng hiA?I�u sao naI�ng caI�m thA?I?y A�au loI�ng.

CuA?I?i cuI�ng thiI� coI? chuyA?I?n giI� vA?I?y…

H?�I?a NA?I?c ta��nh tA?o la??i, mang trong loI�ng m??I? caI�m xuI?c hA?I?n A�A?I?n b?�??I?c vaI�o LA?m Phong UyA?I�n. Tha??y TA? Linh Phong A�aI? tiA?I?n vaI�o minh t?�??I�ng, H?�I?a NA?I?c A�A?I?t A�iI?a traI?i cA?y sang mA?I?t bA?n.

TA? Linh Phong chiI� nhA?I?m mA?I?t mA?I?t laI?t, sau A�oI? phA?n phoI? H?�I?a NA?I?c chuA?I�n biI? n?�??I?c tA?I?m, baI�n thA?n thiI� cA?I�m A�iI?a traI?i cA?y A?n hA?I?t hai phA?I�n, daI?ng veI� nh?� khA?ng muA?I?n buA?ng A�iI?a thuI�y tinh.

H?�I?a NA?I?c chuA?I�n biI? n?�??I?c, thA?I?y TA? Linh Phong r?�I�a mA?I?t xong mA?I?y lA?I�n A�iI?nh noI?i nh?�ng laI?i thA?i, cua��i cA?ng vA?I?n khA?ng hoI�i A�?�??I?c cA?u naI�o. NA�ng thA?I�m than mA?I?t tiA?I?ng ra��i quay vA?I� phoI�ng cuI�a miI�nh.

ThA?I?t ra luI?c TA? Linh Phong thoaI?t khoI�i baI�n tay cuI�a TaI? DiI?ch, naI�ng A�aI? phaI?t hiA?I?n H?�I?a NA?I?c ??I� gA?I�n A�A?I?y, maI� v?�I�a rA?I�i naI�ng cuI?ng A�A?I� yI? ra ra?�ng H?�I?a NA?I?c chiI� giaI� v??I� khA?ng nhiI�n thA?I?y maI� thA?i.

Th??I�i gian khA?ng coI�n s??I?m, TA? Linh Phong caI�m thA?I?y rA?I?t mA?I?t nA?n khA?ng muA?I?n xem saI?ch, cuI?ng khA?ng muA?I?n tu luyA?I?n, chiI� nA?I�m trA?n gi?�??I�ng nhA?I?m mA?I?t d?�??I?ng thA?I�n…

Ma��t lA?c lA?u sau, mA?I?t gia�?ng nA?i nh?� tiA?I?ng treI� con A�ang buI? A�aI? lA?u khA?ng nghe ba��ng truya�?n qua tinh tha?�n ca��a nA�ng: a�?MeI?, meI?, A?oaI�n T?�I� tiI�nh rA?I�i, A?oaI�n T?�I� A�oI?i buI?ng…a�?

Ngay sau A�oI?, Tia�?u BaI?ch h?�I� muI?i lA?I�m bA?I�m noI?i: a�?TiI�nh laI� A?n. Bao lA?u vA?I?y vA?I?n khA?ng s?�I�a A�?�??I?c tA?I?t tham A?n.a�?

13 COMMENTS

  1. đoàn tử tái xuất, tách dịch thất vọng nặng nề, hứa nặc cảm thấy đau lòng=> một mớ bòng bong trộn lẫn, bạn thấy thật nhiều vấn đề rồi đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here