Ma Phi KhA? Theo A?ua��i – Ch?�??ng 201

15
264

Ch?�??ng 201 a�? ThA�ch thA� nA?i chuya��n giA? A�i

ChuyA?I�n ng?�I? a�? NiA?I?m Nam

Beta a�? A?a?�ng TrA� My

 

a�?A??�??ng nhiA?n, A�?�??ng nhiA?n.a�? ThA?I?t ra Da��ch Tha��y GiA?c laI� mA?I?t ng?�??I�i saI�ng khoaI?i, ha??n l?�u luyA?I?n A�A?I?t xeI�ng thuA?I?c mA?I?t bA?n, A�?�I?ng dA?I?y A�i vaI�o buA?I�ng trong bA?I?t A�A?I�u luI?c loI?i, tro buI?i bA?n trong liA?n tuI?c t?�I� c?�I�a bay ra ngoaI�i, chiI� mA?I?t laI?t sau, trong ngoaI�i phoI�ng A�aI? biI? hA?I?n laI�m cho m??I� miI?t viI� buI?i.

LA?I�n tr?�??I?c H?�I?a NA?I?c A�aI? thA?I?y daI?ng veI� luI?c loI?i cuI�a Da��ch Tha��y GiA?c nA?n luI?c thA?I?y hA?I?n A�i vaI�o bA?n trong liA?I�n m??I� rA?I?ng c?�I�a hiA?I?u thuA?I?c bA?I?c, chuI� t??I? ba ng?�??I�i chaI?y ra ngoaI�i c?�I�a m??I?i thoaI?t khoI�i tai ?�??ng khoI?i buI?i khuI�ng bA?I? naI�y.

a�?PhiI�! PhiI� phiI� phiI�!a�? Ra��ng con TiA?I�u BaI?ch laI�m giA?I?ng daI?ng veI� a�?Phun n?�??I?c miA?I?nga�? nh?� khuA?n A�uI?c, a�?Ba?�n quA?! TA?n nA�y naI�y thA?I?t lA� bA?I�n!a�?

A?oaI�n T?�I� ngA?a?�m mA?I?t A�A?I�u ngoI?n tay tr?�I�ng mA?I?t nhiI�n TiA?I�u BaI?ch, trong loI�ng kinh ngaI?c khA?ng d?�I?t: LA�m trA?! Con rA?I�ng A�A?I�u thA?I?i naI�y biA?I�u diA?I?n coI�n h??n caI� ng?�??I�i haI?t rong n?�I?a.

BA?n trong hiA?I?u thuA?I?c bA?I?c biI? Da��ch Tha��y GiA?c laI�m tr??I� thaI�nh caI?i nhaI� kho, b?�I�a baI?i lA?I?n xA?I?n, cuI?ng may hA?I?n laI� luyA?I?n d?�??I?c s?� nA?n cA?n truI�ng chuA?I?t rA?I?n giI� A�oI? chiI� daI?m nhiI�n maI� khA?ng daI?m laI?i ga?�n hiA?I?u thuA?I?c bA?I?c naI�y, nA?I?u khA?ng thiI� nh?�I?ng th?�I? naI�y A�aI? s??I?m biI? chuI?ng gA?I?m t??i taI� rA?I�i.

LA?I�n tr?�??I?c sau khi A�aI?nh cuA?I?c va��i TA? Linh Phong, Da��ch Tha��y GiA?c A�aI? neI?m mA?I?t xA?I?p th?�I? maI� trong mA?I?t hA?I?n laI� a�?GiA?I?y raI?cha�? vaI�o trong goI?c, bA?y gi??I� sau na��a ngaI�y tiI�m kiA?I?m, cuA?I?i cuI�ng cuI?ng tiI�m A�?�??I?c baI�n veI? maI�u vaI�ng raI?ch naI?t kia, hA?I?n cA?I�m trong tay vui veI� nhiI�n ra ngoaI�i c?�I�a goI?i: a�?TiI�m A�?�??I?c rA?I�i, tiI�m A�?�??I?c rA?I�i, cA? xem coI? phaI�i laI� caI?i th?�I? raI?ch naI?t naI�y khA?ng?a�?

KhoI?e miA?I?ng H?�I?a NA?I?c vaI� TiA?I?u Minh LaI?ng cuI�ng co ruI?t, nh?�I?ng baI�n veI? A�oI? trong mA?I?t LuyA?I?n kim s?� laI� baI�o bA?I?i, maI� trong mA?I?t ng?�??I�i naI�y laI?i laI� mA?I?t A�A?I?ng giA?I?y vuI?na��

TA? Linh Phong khA?ng gA?I?p gaI?p maI� A�??I?i buI?i bA?I?m trong phoI�ng taI�n A�i m??I?i b?�??I?c vaI�o phoI�ng, H?�I?a NA?I?c vaI� TiA?I?u Minh LaI?ng cuI?ng b?�??I?c theo sau.

TA? Linh Phong lA?I?y baI�n veI? t?�I� trong tay Da��ch Tha��y GiA?c, lA?I?t xem vaI�i caI?i rA?I�i gA?I?t A�A?I�u noI?i: a�?A?uI?ng vA?I?y, chiI?nh laI� caI?i naI�y.a�?

a�?A?uI?ng laI� tA?I?t rA?I�i.a�? Da��ch Tha��y GiA?c nhiI�n TA? Linh Phong, A�?�a mA?I?t baI�n tay ra, c?�??I�i hiI?p mA?I?t noI?i: a�?NA?m nghiI�n l?�??I?ng vaI�ng, A�?�a A�A?y.a�? A?aI?ng tiA?I?c baI�n tay xinh A�eI?p kia vA?I?n diI? A�aI? diI?nh m??I? gaI�, ch?�a A�?�??I?c lau saI?ch seI?, coI�n thA?m luI?c naI?y ??I� trong buA?I�ng tiI�m kiA?I?m, nA?n bA?y gi??I� nhiI�n bA?I�n vA? cuI�ng, nhiI�n qua giA?I?ng nh?� laI� vaI�i ngaI�y ch?�a r?�I�a tay vA?I?y.

AI?nh mA?I?t TA? Linh Phong r??i vaI�o mA?I?y dA?I?u tay in trA?n baI�n veI?, A�A?i maI�y thanh tuI? kheI? nhiI?u laI?i.

NA�ng la??y nA?m nghiI�n l?�??I?ng ngA?n phiA?I?u trong nha?�n tra�? va?�t ra, A�?�a cho Da��ch Tha��y GiA?c, mA?I?t khA?ng thay A�A?I�i noI?i: a�?A?A?I?m laI?i A�i.a�?

a�?KhA?ng cA?I�n, ta tin cA?.a�? Da��ch Tha��y GiA?c khA?ng bua��n nhA�n ngA?n phiA?I?u A�aI? thu ngay vaI�o nhA?I?n tr?�I? vA?I?t.

LuyA?I?n d?�??I?c s?� laI� mA?I?t nghA?I� khA?ng hA?I� thiA?I?u tiA?I�n, A�A?I?i v??I?i chuyA?I?n Da��ch Tha��y GiA?c coI? nhA?I?n tr?�I? vA?I?t, TA? Linh Phong cuI?ng khA?ng thA?I?y coI? giI� laI?.

TiA?I�u BaI?ch thA?I?y Da��ch Tha��y GiA?c lA?I?y ngA?n phiA?I?u thA� bA?I?t maI?n cheI?p miA?I?ng: a�?H?�I�! Nh?�I?ng baI�n veI? kia trong mA?I?t ng?�??I�i ta vA?I?n khA?ng coI? giaI? triI? giI�, laI?i coI�n khA?ng biA?I?t xA?I?u hA?I� lA?I?y cuI�a chuI� nhA?n nA?m nghiI�n l?�??I?ng, thA?I?t khA?ng biA?I?t xA?I?u hA?I�.a�?

clavamox canada, where can i buy viagra. a�?A?uI?ng vA?I?y, A�uI?ng vA?I?y.a�? A?oaI�n T?�I� cuI?ng gA?I?t A�A?I�u, a�?Ng?�??I�i A�A�n A?ng naI�y h??i quaI? A�aI?ng, hA?I?n thA?I?t s?�I? lA?I?y tiA?I�n.a�?

A?A?I?i v??I?i viA?I?c A?oaI�n T?�I� noI?i, TiA?I�u BaI?ch toI� veI� rA?I?t haI�i loI�ng.

TA? Linh Phong ta�� ta�� thu doI?n duI?ng cuI? luyA?I?n kim, laI?i boI� hai trang biI? Lam phA?I�m vaI�o nhA?I?n tr?�I? vA?I?t, sau A�oI? cA?I�m caI?i xeI�ng thuA?I?c T?�I� phA?I�m kia lA?n d?�??I?i aI?nh mA?I?t noI?ng r?�I?c cuI�a Da��ch Tha��y GiA?c, t?�I� t?�I� noI?i: a�?ThA?I? naI�o? ThiI?ch A�?a�?

a�???I�, ?�I�, ?�I�, rA?I?t thiI?ch, rA?I?t thiI?ch.a�? Da��ch Tha��y GiA?c liA?n tuI?c gA?I?t A�A?I�u, A�A?i mA?I?t chA?m chuI? nhiI�n caI?i xeI�ng thuA?I?c trong tay TA? Linh Phong.

a�?NA?I?u huynh coI? yI? A�iI?nh muaa��vA?I?y chuI?ng ta noI?i chuyA?I?n giaI? caI� A�i.a�?

15 COMMENTS

  1. chúc mừng huynh đã dính bẫy của phong tỷ, tỷ ấy trả tiền sảng khoái có khác huynh cũng sảng khoái một lần xem ahaha

  2. haha,giờ là đến thời gian phong tỷ bóc lột lại nè, haha, muốn lấy tiền của phong tỷ đâu có dễ như vậy,kaka

  3. A đừng tưởng nuốt tiền của Phong tỷ mà dễ nhá, nghẹn đấy
    Phát này tỷ hé giá cho ca ngất luôn, số tiền tỷ vừa mua kia chỉ là muỗi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here