Ma Phi KhA? Theo A?ua��i – Ch?�??ng 203

10
181

Ch?�??ng 203 a�? GA?I?p laI?i ng?�??I�i quen

ChuyA?I�n ng?�I? a�? NiA?I?m Nam

Beta a�? A?a?�ng TrA� My

 

Ba chuI� t??I? TA? Linh Phong v?�I�a b?�??I?c vaI�o t?�I�u quaI?n A�aI? nghe mA?I?t gioI?ng noI?i nhiA?I?t tiI�nh: a�?Haa��haa��s?� muA?I?i, laI?i gA?I?p nhau ra��i, thA?I?t laI� kheI?o quA?!a�?

TA? Linh Phong nhiI�n qua theo gioI?ng noI?i thiI� thA?I?y baI�n gA?I�n c?�I�a sA?I� coI? mA?I?y g?�??ng mA?I?t quen thuA?I?c, laI� Hoa Nh?�??I?c HA?I�, An Tri HiA?I�u vaI� ThuI�y Thanh Thanh lA?I�n tr?�??I?c A�aI? gA?I?p ??I� T?�I�u NhuI?c quaI?n naI�y.

Ng?�a�?i vA?I?y tay goI?i naI�ng laI� An Tri HiA?I�u coI? chuI?t quen biA?I?t. Hoa Nh?�??I?c HA?I� vaI� ThuI�y Thanh Thanh A�A?I�u nhiI�n naI�ng gA?I?t A�A?I�u miI�m c?�??I�i.

a�???I�, thA?I?t laI� kheI?o.a�? TA? Linh Phong cuI?ng nhiI�n caI?c naI�ng gA?I?t A�A?I�u.

a�?S?� muA?I?i, t??I?i A�A?y ngA?I�i A�i. ChuI?ng ta v?�I�a m??I?i t??I?i, coI�n ch?�a A?n A�A?u.a�? An Tri HiA?I�u c?�??I�i m??I�i TA? Linh Phong.

TA? Linh Phong suy nghiI? mA?I?t laI?t ra��i liA?I�n gA?I?t A�A?I�u A�i t??I?i baI�n Tri HiA?I�u, khA?ng khaI?ch khiI? ngA?I�i xuA?I?ng chA?I� Hoa Nh?�??I?c HA?I� nh?�??I�ng laI?i, coI�n quay A�A?I�u ra sau noI?i v??I?i H?�I?a NA?I?c vaI� TiA?I?u Minh LaI?ng: a�?NgA?I�i A�i.a�?

H?�I?a NA?I?c vaI� TiA?I?u Minh LaI?ng A�A?I�u coI? thoI?i quen ngA?I�i cuI�ng baI�n v??I?i TA? Linh Phong nA?n ngA?I�i xuA?I?ng rA?I?t t?�I? nhiA?n.

LuI?c naI�y LyI? Ma?�p bA? mA?I?t baI?t thiI?t xaI�o chua ngoI?t t?�I� phoI�ng bA?I?p A�i ra, baI?t thiI?t A�oI? laI� do ma??y ng?�??I�i An Tri HiA?I�u goI?i, A?ng A�A?I?t thiI?t trA?n baI�n, c?�??I�i noI?i v??I?i TA? Linh Phong: a�?TiA?I�u cA? n?�??ng, t?�I� lA?I�n tr?�??I?c A�A?I?n nay A�aI? ba thaI?ng cA? ch?�a A�A?I?n c?�I�a tiA?I�u A�iA?I?m lA?I�n naI�o, laI?o LyI? ta coI�n t?�??I�ng r?�??I?u thiI?t ??I� A�A?y khA?ng h??I?p khA?I�u viI? v??I?i cA? A�oI?.a�?

a�??�I� A�A?y khA?ng tA?I?, coI? A�iA?I�u gA?I�n A�A?y ta bA?I?n chA?t chuyA?I?n.a�? TA? Linh Phong giaI�i thiI?ch.

a�?LaI?o LyI?, A�?�I�ng noI?i nhaI�m n?�I?a, tr?�??I?c tiA?n A�?�a mA?I?t voI� r?�??I?u traI?i cA?y t??I?i A�A?y.a�? TiA?I?u Minh LaI?ng chen vaI�o noI?i.

a�?LaI?o t?�I�u quyI�, A?ng bia??t ta thiI?ch r?�??I?u naI�y mA�.a�?

a�?LaI?o t?�I�u quyI�, ta rA?I?t nh??I? r?�??I?u cuI�a A?ng.a�? TA? Linh Phong thaI�n nhiA?n noI?i.

a�?HaI�a��a�? LA? Ma?�p nhiI�n TA? Linh Phong, cuA?I?i cuI�ng nhiI?n A�au gA?I?t A�A?I�u a�?A??�??I?c rA?I�i, nA?I?u nh?� tiA?I�u cA? n?�??ng A�aI? m??I� miA?I?ng, laI?o LyI? ta seI? lA?I?y mA?I?t voI� cho ma�?i ng?�a�?i.a�?

a�?LaI?i A�?�a hai baI?t thiI?t xaI�o chua ngoI?t A�A?I?n n?�I?a.a�? TA? Linh Phong noI?i thA?m.

a�?A??�??I?c, coI? ngay.a�? LA? Ma?�p heI?t to rA?I�i chaI?y vaI�o nhaI� bA?I?p.

a�?LA?I�n naI�y LyI? thuI?c boI� qua heI?p hoI�i, lA?I?y baI�o bA?I?i r?�??I?u luA?n luA?n cA?I?t khA?ng muA?I?n cho ai uA?I?ng ra, haI�o phoI?ng v??I?i s?� muA?I?i nh?� vA?I?y, s?� muA?I?i, vA?I� sau ta pha??i theo muA?I?i lA?n lA?I?n rA?I�i.a�? An Tri HiA?I�u A�?�a tay vA?I? vai TA? Linh Phong, daI?ng veI� anh em tA?I?t.

ThuI�y Thanh Thanh lA?I?c A�A?I�u, da��u dA�ng noI?i: a�?MuA?I?i a??y, s??I� thiI?ch uA?I?ng r?�??I?u naI�y vA?I?n laI� khA?ng nA?n thA?I� hiA?I?n ra ngoaI�i.a�?

a�?Thanh Thanh noI?i khA?ng sai, muA?I?i khA?ng nA?n nh??I? th?�??ng r?�??I?u A�oI? laI�m giI�, tyI� vaI� Thanh Thanh khA?ng muA?I?n mA?I?t pha??i dA�u mua��i va�? la?�n na�?a A�A?u, muA?I?i coI? biA?I?t laI� rA?I?t nA?I?ng khA?ng ha???a�? Hoa Nh?�??I?c HA?I� cA?I? yI? A�aI� kiI?ch An Tri HiA?I�u.

Nghe Hoa Nh?�??I?c HA?I� noI?i, An Tri HiA?I�u laI?i nh??I? A�A?I?n lA?I�n tr?�??I?c miI�nh viI� mA?I?t cheI?n r?�??I?u maI� mA?I?t mA?I?t, trA?n mA?I?t lA?I? veI� luI?ng tuI?ng khoI? gA?I?p, xA?I?u hA?I� noI?i: a�?A?A?y laI� ngoaI�i yI? muA?I?n, ngoaI�i yI? muA?I?n, hiA?I�u khA?ng? ChA?I�ng qua laI� muA?I?i uA?I?ng quaI? nhanh, uA?I?ng quaI? nhanh maI� thA?i, khA?ng tin hA?m nay caI?c tyI� nhiI�n laI?i lA?I�n n?�I?aa��a�?

a�???I�, ?�I�, ?�I�, laI� ngoaI�i yI? muA?I?n, laI� muA?I?i uA?I?ng quaI? nhanh, khA?ng cA?I�n nhiI�n, chuI?ng ta tin t?�??I�ng muA?I?i.a�? GioI?ng noI?i ThuI�y Thanh Thanh coI? va?� bA?I?t A�A?I?t diI?.

a�?Thanh Thanh, neI?t mA?I?t cuI�a tyI�, tyI� khA?ng tin muA?I?i. Sao tyI� laI?i khA?ng tin muA?I?i?a�?

a�?TyI� tin maI�a��a�?

a�?TyI� khA?ng tin muA?I?ia��a�?

a�?A�i tr??I�i, tyI� thua muA?I?i rA?I�ia��a�?

a�?TyI� th?�I�a nhA?I?n A�ia��a�?

a�?VA?I?y cuA?I?i cuI�ng laI� muA?I?i muA?I?n ta tin muA?I?i hay muA?I?n ta khA?ng tin muA?I?i?a�?

a�?a��a�?

a�?a��a�?

a�?A?A?I� cho s?� muA?I?i chA? c?�??I�i rA?I�i, mA?I?y tyI� muA?I?i chuI?ng ta quen biA?I?t A�aI? lA?u, coI? h??i tuI�y yI?.a�? Hoa Nh?�??I?c HA?I� nhiI�n TA? Linh Phong c?�??I�i noI?i.

a�???I�.a�? TA? Linh Phong nghiA?m tuI?c gA?I?t A�A?I�u, a�?Ta khA?ng c?�??I�i.a�?

a�?a��a�? Hoa Nh?�??I?c hA?I� nghe vA?I?y thA� khoI?e miA?I?ng nhoI� giA?I?t mA?I?t caI?i.

LuI?c thiI?t xaI�o chua ngoI?t v?�I�a A�?�??I?c A�em lA?n laI� A?oaI�n Ta�� A�aI? A�??I?i khA?ng kiI?p, A�A?i mA?I?t si ngA?I?c nhiI�n thiI?t, khoI?e miA?I?ng heI? ra, nhoI� vaI�i gioI?t chA?I?t loI�ng khaI� nghi xuA?I?ng, duI�ng chuI� suI�ng cA?u thA?ng khA?ng ng?�I�ng lA?I�m bA?I�m v??I?i TA? Linh Phong: a�?ThiI?t thiI?t, thiI?t th??m quaI?, ma??, A?oA�n Ta�� A�oI?i buI?ng, A?oA�n Ta�� muA?I?n A?n thiI?t, A?n thiI?ta��a�?

TiA?I�u BaI?ch ??I� mA?I?t bA?n nhiI�n khA?ng A�?�??I?c, nhA?n mA?I?t gheI?t boI� noI?i: a�?NaI�y, A�A?I� tham A?n, lau saI?ch n?�??I?c miA?I?ng cuI�a ng?�??i A�i, bA?I�n muA?I?n chA?I?t.a�?

BA?y gi??I� trong loI�ng trong mA?I?t A?oA�n Ta�� A�A?I�u laI� myI? viI? trA?n baI�n, va��n khA?ng coI? h?�I?ng A�A?I?u voI? mA?I�m v??I?i TiA?I�u BaI?ch, coI? A�iA?I�u vA?I?n nghe theo l??I�i noI?, maI?y moI?c gi?? moI?ng vuA?I?t lA?n lau n?�??I?c miA?I?ng, th??m quaI?a��

An Tri HiA?I�u A�ang khA?ng ng?�I�ng noI?i va��i ThuI�y Thanh Thanh, Hoa Nh?�??I?c HA?I� bA?I?t A�A?I?c diI? nA?ng traI?n, d?�??I�ng nh?� ba ng?�??I�i cuI?ng khA?ng coI? yI? A�iI?nh A�A?I?ng A�uI?a, TA? Linh Phong suy nghiI? mA?I?t laI?t, A�?�a tay lA?I?y thiI?t maI� ba ng?�??I�i An Tri HiA?I�u goI?i A�A?I�y ra tr?�??I?c mA?I?t A?oA�n Ta��, lA?I?y caI?i niI?a cuI�a A?oA�n Ta�� ra nheI?t vaI�o moI?ng vuA?I?t cuI�a noI?, vA?I? A�A?I�u noI?: a�?A�n A�i.a�?

a�?Ma?? thA?I?t tA?I?t, A?oA�n Ta�� yA?u ma??.a�? A?oA�n Ta�� khA?ng khaI?ch khiI? gheI? vaI�o meI?p baI?t, vA?I�nh caI?i mA?ng troI�n vo lA?n, bA?I?t A�A?I�u A?n.

Nh?�I?ng ng?�??I�i khaI?c phaI?t hiA?I?n A�A?I?ng taI?c cuI�a A?oA�n Ta�� vaI� TA? Linh Phong thA� A�a�?u A�en mA?I?t, A�?�??I?c rA?I�i, ch??I� A�em hai baI?t thiI?t khaI?c lA?n A?n vA?I?y.

ChiI� mA?I?t laI?t sau, LA? Ma?�p A�aI? mang r?�??I?u t??I?i, nhiI�n thA?I?y saI?u ng?�??I�i tra�?n mA?I?t nhiI�n coI�n thuI? beI?o A?n thiI?t thA� buA?I�n c?�??I�i, buA?ng voI� r?�??I?u noI?i: a�?ThiI?t xong ngay A�A?y.a�? RA?I�i quay laI?i vaI�o bA?I?p.

An Tri HiA?I�u khA?ng theI�m caI?i va��i ThuI�y Thanh Thanh n?�I?a, hai mA?I?t toI�a saI?ng nhiI�n chA?I�m chA?I�m voI� r?�??I?u, b?�ng cheI?n r?�??I?u khA?ng A�?�a TA? Linh Phong yI? baI�o naI�ng roI?t r?�??I?u.

lexapro online without a prescription, viagra new zealand. a�?MuA?I?i thA?I?t khA?ng nghe l??I�i.a�?

a�?MuA?I?i thA?I?t s?�I? muA?I?n uA?I?ng aI�?a�?

ThuI�y Thanh Thanh vaI� Hoa Nh?�??I?c HA?I� cuI�ng lA?n tiA?I?ng.

a�?MA?I?t chuI?t thA?ia��seI? khA?ng say, muA?I?i baI�o A�aI�m maI�.a�?

TA? Linh Phong nghiI? nga�?i rA?I�i nhiI�n H?�I?a NA?I?c gA?I?t nheI? A�A?I�u.

H?�I?a NA?I?c cA?I�m biI�nh r?�??I?u roI?t cho An Tri HiA?I�u na��a cheI?n, roI?t A�A?I�y cho TA? Linh Phong vaI� TiA?I?u Minh LaI?ng, Hoa Nh?�??I?c HA?I� vaI� ThuI�y Thanh Thanh A�A?I�u xua tay yI? khA?ng cA?I�n roI?t.

a�?VA?I?n laI� s?� muA?I?i coI? triI�nh A�A?I?.a�? An Tri HiA?I�u b?�ng cheI?n r?�??I?u lA?n, nha?? nhaI�ng nhA?I?p mA?I?t caI?i, naI�ng khA?ng daI?m uA?I?ng nhanh giA?I?ng nh?� lA?I�n tr?�??I?c.

Hai baI?t thiI?t xaI�o chua ngoI?t nhanh chA?ng A�?�a�?c A�a?�t lA?n baI�n, saI?u ng?�??I�i v?�I�a A?n uA?I?ng v?�I�a noI?i chuyA?I?n, A�?�??ng nhiA?n laI� An Tri HiA?I�u noI?i nhiA?I�u nhA?I?t, nh?�I?ng ng?�??I�i khaI?c A�A?I�u nghe, ngA?I?u nhiA?n chen vaI�o vaI�i cA?u.

a�?S?� muA?I?i, coI? phaI�i nA?m sau muA?I?i A�iI?nh A�i Thanh KiA?I�u hoI?c viA?I?n hoI?c khA?ng?a�? An Tri HiA?I�u A�A?I?t nhiA?n hoI�i TA? Linh Phong.

TA? Linh Phong suy nghiI? rA?I�i traI� l??I�i ?�I� mA?I?t tiA?I?ng.

NaI�ng nh??I? A?ng ngoaI?i A�aI? t?�I�ng nA?i lA� ch??I� A�A?I?n khi Thanh KiA?I�u Linh VuI? hoI?c viA?I?n chiA?u sinh seI? cho naI�ng A�i A�A?ng kiI? hoI?c, tA?n MA?I?c VA?I?n TrA?I�n kia cuI?ng coI? yI? A�iI?nh cho naI�ng vaI�o hoI?c viA?I?n hoI?c, naI�ng thiI� khA?ng sao caI�, nA?I?u nh?� trong hoI?c viA?I?n coI? tri th?�I?c A�aI?ng giaI? A�A?I� naI�ng hoI?c tA?I?p thiI� naI�ng cuI?ng khA?ng baI�i xiI?ch.

a�?VA?I?y tA?I?t quaI?, sau naI�y chuI?ng ta laI� A�A?I�ng hoI?c rA?I�i, yA?n tA?m, vA?I� sau tyI� tyI� baI�o kA? muA?I?i, khA?ng ai daI?m a��c hia??p muA?I?i.a�? An Tri HiA?I�u vA?I? ng?�I?c khiI? phaI?ch noI?i.

10 COMMENTS

  1. tự niên bạn thấy mấy tỷ muội này như những người đàn ông vậy, ăn thịt uống rượu tán gẫu, hắc hắc mà phong tỷ sắp vào học viện thì sẽ có trò hay để xem rồi

  2. 3 tỷ muội nhà này cũng vui tính phết, tính cách lại hào sảng nữa, cũng đáng để phong tỷ kết giao, nên có 1 vài bạn bè chứ không thể cô độc như thế được

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here