Ma Phi KhA? Theo A?ua��i – Ch?�??ng 284

37
515

Ch?�??ng 284 a�? Tia??p theo A�a??n ai A�A?y?

Chuya�?n nga�? a�? YA?n

Beta a�? Qua�?nh Trang, MiA?u Ta��

 

“CoI? thA?I� bA?I?t A�A?I�u ch?�a? “George hA?I?t cA?I�m, liA?I?c TA? Linh Phong.

“A??�??ng nhiA?n. “TA? Linh Phong miI�m c?�??I�i

George nhiI�n khuA?n mA?I?t xinh A�eI?p kia t?�??i c?�??I�i bA?I?ng hoaI�ng hA?I�n, laI?t sau sA?I?c mA?I?t nghiA?m nghiI? hA?I�n lA?n, ngaI?o maI?n sai ba??o tiA?I�u nhiI?: “RoI?t r?�??I?u! “

Sau tia??ng nA?i A�a�? cao ca��a Kia�?u Tra��, moI?i ng?�??I�i m??I?i phuI?c hA?I�i laI?i tinh thA?I�n, tiA?I?p tuI?c chuI? yI? tiI�nh huA?I?ng tyI� thiI?.

“Xin hoI�i tiA?I�u th?�, m??I� mA?I?t voI� r?�??I?u tr?�??I?c hay sao aI?? “TiA?I�u nhiI? khom ng?�??I�i, cung kiI?nh hoI�i TA? Linh Phong.

TiA?I�u nhiI? naI�y cuI?ng tha?�t thuI? viI?, chiI� hoI�i yI? kiA?I?n cuI�a TA? Linh Phong, quA?ng George qua mA?I?t bA?n.

Tuy nhiA?n loaI?i chuyA?I?n naI�y A�A?I� cho n?�I? t?�I� quyA?I?t A�iI?nh cuI?ng laI� biI�nh th?�??I�ng, nh?�ng mA� vA?I?n coI? thA?I? thA?I?y A�?�??I?c tiA?I�u nhiI? naI�y cA?I? yI?, rA� rA�ng tiA?I�u nhiI? naI�y khaI? bA?I?t maI?n v??I?i thaI?i A�A?I? ngaI?o maI?n cuI�a George.

SA?I?c mA?I?t George biA?I?n A�A?I�i nh?�ng cuA?I?i cuI�ng cuI?ng chiI� coI? thA?I� ngA?I?m miA?I?ng.

TA? Linh Phong tuI�y yI? m??I� nA?I?p ba huI? r?�??I?u, la??nh nhaI?t noI?i: “Ba loaI?i naI�y A�i. “

MA?I?t lA?I�n uA?I?ng ba loaI?i ?�? RA?I?t cuA?I?c laI� muA?I?n m??I� voI� kia hay m??I� caI� ba voI�? TA?I?t caI� moI?i ng?�??I�i h??i khoI? kiA?I�u nhiI�n TA? Linh Phong, khA?ng roI? yI? cuI�a naI�ng.

TiA?I�u nhiI? cuI?ng giA?I?ng moI?i ng?�??I�i, khA?ng hiA?I�u yI? cuI�a TA? Linh Phong, bA?n hoI�i “A�i chao… TiA?I�u th?� muA?I?n m??I� voI� naI�y hay ba voI� kia tr?�??I?c aI?? “

“CuI�ng m??I� mA?I?t lA?c.” TA? Linh Phong goI? goI? ngoI?n tay trA?n goI?c baI?t, khA?ng nhanh khA?ng chA?I?m noI?i: “A?A?I� tA?I?t vaI�o cheI?n naI�y, mA?I?i loaI?i r?�??I?u A�A?I� vaI�o mA?I?t phA?I�n ba cheI?n.”

Ng?�??I�i xem naI?o nhiA?I?t chung quanh nghe vA?I?y khA?ng khoI�i tr?�I�ng l??I?n mA?I?t! YI? cuI�a naI�ng laI�….. hoI�a ba loaI?i r?�a�?u lA�m ma��t rA?I�i uA?I?ng ?�? R?�??I?u coI�n coI? thA?I� uA?I?ng nh?� vA?I?y sao? where to buy amitrip 50, viagra from mexico pharmacy.

TA? Linh Phong nhiI�n moI?i ng?�??I�i kinh ngaI?c, kha?? nhA?I?ch khoI?e mA?i, xem ra thA?I? gi??I?i naI�y, vA?I?n ch?�a coI? ng?�??I�i naI�o th?�I� ta��i r?�??I?u hA?I?n h??I?p. Va?�y thA� khA?ng thA?I� tA?I?t h??n….

“CaI?ch uA?I?ng r?�??I?u naI�y thA?I?t m??I?i laI?, thuI? viI?! A??�??I?c! Th?�I� xem! Ha Ha!” Trong aI?nh mA?I?t An Tri HiA?I�u loI?e lA?n s?�I? h?�ng phA?I?n, veI� mA?I?t kiI?ch A�A?I?ng.

TA? Linh Phong l?�??I�m An Tri HiA?I�u, trong loI�ng t?�I? nhuI� t?� duy cuI�a cA? nA�ng naI�y thA?I?t khaI?c v??I?i ng?�??I�i biI�nh th?�??I�ng. Nh?�ng mA� sau khi cuA?I?c tyI� thiI? naI�y kA?I?t thuI?c, khA?ng biA?I?t naI�ng a??y coI�n coI? thA?I� nA?I?m th?�I� hay khA?ng…

TiA?I�u nhiI? nghe xong l??I�i cuI�a TA? Linh Phong thA� trA?I? mA?I?t trong chA?I?c laI?t ra��i liA?I�n lA?I?p t?�I?c ta��nh tA?o la??i A�i t??I?i baI�n, roI?t r?�??I?u.

Hai caI?i baI?t to A�A?I?t tr?�??I?c mA?I?t TA? Linh Phong vaI� George nhanh chA?ng A�?�a�?c A�A?I� A�A?I�y r?�??I?u maI?nh.

George cA?I�m baI?t r?�??I?u lA?n, ca??m tha??y cA? h??i m?? mA�ng, th?�I? naI�y thA?I?t s?�I? coI? thA?I� uA?I?ng sao?

TA? Linh Phong b?�ng baI?t r?�??I?u lA?n, nhiI�n George miI�m c?�??I�i: “George caI?c haI?, khA?ng pha??i ca?�u muA?I?n ta uA?I?ng tr?�??I?c ch?�I?? “

“Ta uA?I?ng tr?�??I?c laI� A�?�??I?c!” Tr?�??I?c mA?I?t nhiA?I�u ng?�??I�i nh?� vA?I?y thiI� phong A�A?I? thA?n siI? cuI�a mA?I?t nam t?�I� lA� phaI�i coI?. George d?�I?t l??I�i, lA?I?p t?�I?c bA? baI?t r?�??I?u lA?n.

AI?nh mA?I?t moI?i ng?�??I�i chung quanh tA?I?p trung vaI�o George, mong ch??I� A�A?I?ng taI?c tiA?I?p theo cuI�a ca?�u taq.

George kheI? cA?I?n rA?ng, A�?�a baI?t r?�??I?u A�A?I?n bA?n mA?i, uA?I?ng “??I�ng ” mA?I?t h??i l??I?n!

“KhuI?…KhuI? khuI?.” MuI�i naI�y laI� muI�i quaI?i giI� vA?I?y ch?�I?? George thiA?I?u chuI?t n?�I?a ;A� nA?n toaI�n bA?I? r?�??I?u trong cA?I� hoI?ng miI�nh ra rA?I�i.

“Sao naI�o? KhA?ng ua��ng A�?�??I?c ?�? KhA?ng ua��ng A�?�??I?c thA� ca?�u coI? thA?I� tr?�I?c tiA?I?p nhA?I?n thua, ta seI? khA?ng laI�m khoI? ca?�u A�A?u.” TA? Linh Phong khA?ng chiI� nA?i la??i l??I�i cuI�a George maI� caI?ch biA?I�u A�aI?t cho A�A?I?n ng?�I? khiI? cA�ng giA?I?ng m?�??I�i phA?I�n.

Ng?�??I�i xem xung quanh lA?I?p t?�I?c c?�??I�i ra tiA?I?ng….

George coI? pha?�n khA?ng nhiI?n A�?�??I?c, nhA?I?m mA?I?t laI?i, uA?I?ng mA?I?t h??i hA?I?t r?�??I?u trong cheI?n.

TiA?I�u nhiI? bA?n caI?nh nhanh nheI?n A�i A�A?I?n hoI�a r?�??I?u, sau A�oI? laI?i A�A?I?t tr?�??I?c mA?I?t George.

LA?c naI�y daI? daI�y George cA?I�n caI�o, muA?I?n nA?n r?�??I?u ra nh?�ng vA?I?n kiI�m neI?n, bA? cheI?n r?�??I?u th?�I? hai lA?n, “??I�ng ?�I?c, ?�I�ng ?�I?c” mA?I?t h??i uA?I?ng hA?I?t, hai tay kheI? run lA?n, A�a?�t baI?t r?�??I?u lA?n mA?I?t baI�n.

“Ha��c… A?A?I?n cA? rA?I�i.”

Ng?�??I�i saI?ng suA?I?t coI? thA?I� nhiI�n ra A�?�??I?c luI?c naI�y George A�aI? say, laI�n da taI?i nh??I?t bA?y gia�? A�aI? A�oI� nh?� tA?m luA?I?c, troI�ng mA?I?t cuI?ng A�aI? A�oI� lA?n.

MoI?i ng?�??I�i hoaI�ng s??I? khi nhiI�n ca??nh naI�y, khA?ng thA?I� t?�??I�ng t?�??I?ng A�?�??I?c chiI� vaI�i loaI?i r?�??I?u maI?nh maI� A�aI? gA?y ra hiA?I?u quaI� A�aI?ng s??I? nh?� vA?I?y.

TA? Linh Phong nhA?I?ch mA?i, ?�u nhaI? A�?�a cheI?n r?�??I?u A�A?I?n bA?n mA?i, nga��a cA?I� uA?I?ng caI?n, rA?I�i nhA?I?c tay nheI? nhaI�ng A�A?I?t cheI?n lA?n baI�n, mA?I?t loaI?t A�A?I?ng taI?c vA? cuI�ng l?�u loaI?t.

NhiI�n naI�ng mA?I?t khA?ng A�A?I�i sA?I?c, A�A?i mA?I?t trong treI�o, khA?ng say chuI?t naI�o, moI?i ng?�??I�i liA?I�n ngA?y ng?�??I�i, sau A�oI? laI� haI�ng loaI?t tiA?I?ng vA?I? tay cuI�ng v??I?i A?m thanh khen ng??I?i:

“TiA?I�u muA?I?i muA?I?i, rA?I?t gioI�i.”

“SaI?ng khoaI?i, t?�I�u l?�??I?ng tA?I?t.”

“KhA?ng nga�? t?�I�u l?�??I?ng George kia laI?i d??I� nh?� vA?I?y.”

“…”

Trong loI�ng ba ng?�??I�i ThiI?nh VuI? Uy, VuI? DiA?n vA� TriI�nh An buA?I�n b?�I?c, boI?n hoI? hiA?I�u roI? t?�I�u l?�??I?ng cuI�a George, mA?I?c duI� t?�I�u l?�??I?ng chiI� ??I� m?�I?c trung nh?�ng khA?ng A�A?I?n hai cheI?n r?�??I?u laI� A�aI? say nh?� vA?I?y cha��.

LaI� viI� khA?ng uA?I?ng nA?I�i loaI?i r?�??I?u hA?I?n h??I?p naI�y ?�? ThA?I? nh?�ng A�A?I?i diA?I?n laI� tiA?I�u cA? n?�??ng xinh A�eI?p A�A? uA?I?ng hA?I?t mA?I?t cheI?n, sA?I?c mA?I?t khA?ng thay A�A?I�i. ChA?I�ng leI? laI?i thua phA?i na�? hay sao?

“CoI�n muA?I?n tiA?a??p tuI?c hay khA?ng?” TA? Linh Phong nhiI�n George, biI�nh tiI?nh hoI�i.

“A??�??ng, A�?�??ng nhiA?n… RA?t r?�??I?u…” George la l??I?n.

TiA?I�u nhiI? lA?I?p t?�I?c roI?t hai cheI?n r?�??I?u cho George: ” R?�??I?u A�A?y.”

George run rA?I�y cA?I�m cheI?n r?�??I?u, khA?ng khA?I?ng chA?I? A�?�??I?c khiA?I?n mA?I?t ichA?t r?�??I?u biI? A�A?I� ra ngoaI�i.

An Tri HiA?I�u thA?I?y vA?I?y bA?I?t biI�nh noI?i: “NaI�y, r??i nhiA?I�u nh?� vA?I?y, ca?�u muA?I?n A�uI�a gi??I?n ..”.

“ChoaI�ng…”

An Tri HiA?I�u coI�n ch?�a noI?i xong thiI� George A�aI? mA?I?t thA?ng bA?I�ng, ngaI? xua��ng mA?I?t A�A?I?t, say A�A?I?n nA?I?i khA?ng A�?�I?ng lA?n A�?�??I?c.

ViA?I?c naI�y khiA?I?n cho khA?ng iI?t ng?�??I�i c?�??I�i ra tiA?I?ng.

“Sao phaI�i cA?I?y maI?nh nh?� vA?I?y cha��.” TA? Linh Phong lA?I?c A�A?I�u noI?i.

“ThA?I?ng! Ha ha.” An Tri HiA?I�u vui va?� vA?I? tay.

TrA?n mA?I?t Hoa Nh?�a�?c Ha�?, Tha��y Thanh Thanh vA� Ha��a Na?�c cuI?ng khA?ng che dA?I?u A�?�??I?c s?�I? vui ma��ng, trA?I?n A�A?I�u A�aI? thA?I?ng, quaI? tA?I?t.

“XA?n xao…”

“A�I�n aI�o…”

Ng?�??I�i xem naI?o nhiA?I?t khA?ng khoI�i baI�n taI?n.

TA? Linh Phong liA?I?c George, sau A�oI? ngA?I�ng A�A?I�u nhiI�n A�aI?m ng?�??I�i kia: “KA?I? tiA?I?p lA� ai A�A?y?”

ThiI?nh VuI? Uy phaI�n ?�I?ng kiI?p lA?I?p t?�I?c kA?u hai tiA?I�u nhiI? khaI?c A�a�? George lA?n.

TriI�nh An A�?�I?ng dA?I?y hA�p mA?I?t, l?�u manh c?�??I�i c?�??I�i: “TiA?I�u myI? nhA?n, ta A�A?I?n chiA?I?u cA?I? naI�ng.” Sau A�oI? sai ba??o tiA?I�u nha��: “Ra A�A?y, roI?t r?�??I?u, ta cuI?ng muA?I?n nA?I?m th?�I� loaI?i r?�??I?u m??I?i laI? naI�y.”

“A???I?i mA?I?t chuI?t.” A?uI?ng luI?c naI�y, TA? Linh Phong la??i miI�m c?�??I�i hA? ng?�I�ng.

37 COMMENTS

  1. Nàng ơi~~~ Ta hứa sẽ ko coi cọp mà ko comment nữa đâu,nàng cho ta đủ pass nhé,ta bận lắm và cũng chỉ đọc mỗi bộ này thôi à!

  2. trước mắt thì mấy nhóc cố gắng cũng như hề a~ nhảy nhót sao mà đấu lại phong tỷ, tỷ vờn mệt nghỉ luôn :)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here