Ma Phi KhA? Theo A?ua��i – Ch?�??ng 290

81
977

Ch?�??ng 290 a�? SA?t ha??ch nha?�p ha�?c

Chuya�?n nga�? a�? YA?n

Beta a�? Qua�?nh Trang, MiA?u Ta��

 

Ca?�u bA� A�i A�A?I?n n??i khaI�o thiI?, A�A?I?t tay lA?n Ca?�u ThuI�y Tinh, nhA?I?m mA?I?t, tA?I?p trung tinh thA?I�n, roI?t linh l?�I?c vaI�o ca?�u ThuI�y Tinh. Ca?�u thuI�y tinh nhanh chA?ng saI?ng lA?n t?�I�ng voI�ng troI�n.

MA?I?t caI?i, hai caI?i, ba caI?i…

Ba hiI�nh troI�n A�aI? saI?ng lA?n, thA?I? nh?�ng ThuI�y Tinh XiI?ch vA?I?n khA?ng coI? dA?I?u hiA?I?u ng?�ng laI?i, tiA?I?p tuI?c saI?ng lA?n.

TrA?n A�aI�i phuI? traI?ch, caI?c giA?o viA?n vA� hoI?c sinh A�A?I�u ma�Y to mA?I?t nhiI�n chA?I�m chA?I�m thiA?I?u niA?n, A�A?I?c biA?I?t tha?�y giA?o phuI? traI?ch sA?t ha??ch thA� kiI?ch A�A?I?ng vA? cA?ng.

VoI�ng troI�n laI?i tiA?I?p tuI?c saI?ng lA?n vaI� d?�I�ng laI?i taI?i m?�I?c th?�I? t?�.

“Sa��c ma??nh tinh tha?�n ca??p ba��n.” Tha?�y giA?o pha�? trA?ch sA?t ha??ch vui m?�I�ng hA? lA?n.

TrA?n A�aI�i, hai viI? tha?�y giA?o nhiI�n thiA?I?u niA?n kia v??I?i aI?nh mA?I?t noI?ng r?�I?c, sa��c ma??nh tinh tha?�n ca??p ba��n. Ba nA?m nay, l??I?p luyA?I?n kim A�aI? khA?ng coI? ng?�??I�i naI�o coI? thiA?n phuI? cao nh?� vA?I?y rA?I�i.

D?�??I?i A�aI�i, caI?c A�A?I? t?�I� nhiI�n vA?I� phiI?a thiA?I?u niA?n v??I?i A?nh mA?I?t bA?I?t A�A?I�ng, hA?m mA?I? coI?, ghen tyI? coI?.

Sa��c ma??nh tinh tha?�n ca??p ba��n, t?�??ng lai laI� luyA?I?n kim s?� cao cA?I?p. a�z NhA?n tA?I?c, A�A?y cuI?ng coi nh?� maI?nh lA?I?m rA?I�i, coI�n tiA?I?n lA?n t??I?i A�aI?i s?� luya��n kim hay khA?ng thiI� phaI�i da��a vaI�o cA?I? gA?I?ng cuI�a ca?�u ta rA?I�i.

Tha?�y phuI? traI?ch ghi cheI?p “xoaI?t xoaI?t” ghi kA?I?t quaI� thi sA?t ha??ch laI?i, A�?�a kA?I?t quaI� cho thiA?I?u niA?n, noI?i: “CA?I�m caI?i naI�y t??I?i chA?I? nA?I?p hoI?c phiI?, sau A�oI? nhA?I?n lA?I?y theI� A�i.”

ThiA?I?u niA?n c?�I?ng ngA?I?c nhA?I?n lA?I?y, cuI?ng khA?ng cA? va?� vui ma��ng, nhA?I?n kA?I?t quaI� bA?n kheI? gA?I?t A�A?I�u, xoay ng?�??I�i A�i A�A?I?n chA?I? nA?I?p hoI?c phiI?.

A?A?I? t?�I� a�Y d?�??I?i nhiI�n boI?ng l?�ng cuI�a thiA?I?u niA?n, nghiI? luA?I?n to nha�?. buy ketotifen pills online, obesity slogans.

“Im lA?I?ng.” Tha?�y phuI? traI?ch sA?t ha??ch goI? baI�n, quaI?t lA?n: “KA?I? tiA?I?p.”

Sau thiA?I?u niA?n A�oI?, A�A?I? t?�I� kia�?m tra A�A?I�u chiI� A�A?I?n triI�nh A�A?I? cA?I?p hai, Tha?�y pha�? trA?ch cuI?ng A�aI? A?I�n A�iI?nh caI�m xuI?c, khA?i phuI?c biI�nh tiI?nh.

BA?y gia�? lA?n kia�?m tra laI� mA?I?t cA? bA� ngoI?t ngaI�o, A�aI?ng yA?u, xem caI?ch A?n mA?I?c hA?I�n laI� tiA?I�u th?� quyI? tA?I?c.

NaI�ng ta A�i A�A?I?n n??i khaI�o nghiA?I?m, A�A?I?t tay lA?n Ca?�u Tha��y Tinh, nhA?I?m mA?I?t, bA?I?t A�A?I�u roI?t linh l?�I?c vaI�o, sau mA?I?t laI?t, voI�ng troI�n th?�I? nhA?I?t saI?ng lA?n, tiA?I?p theo laI� caI?i th?�I? hai, rA?I�i th?�I? ba..

SaI?ng t??I?i hiI�nh troI�n th?�I? ba, aI?nh saI?ng trong ca?�u Tha��y Tinh cuI?ng khA?ng d?�I�ng laI?i.

TrA?n A�aI�i, hai va�� giA?o viA?n kiI?ch A�A?I?ng lA?I�n n?�I?a, chA?I�ng leI? nA?m nay trong A�aI?m tA?n sinh seI? coI? hai A�A?I? t?�I� coI? sa��c ma??nh tinh tha?�n ca??p ba��n ?�?

D?�??I?i A�aI�i, caI?c hoI?c sinh cuI?ng nhiI�n chA?a?�m chA?I�m vaI�o ca?�u Tha��y Tinh.

ThA?I? nh?�ng, sa��c ma??nh tinh tha?�n kia cuI?ng khA?ng laI�m cho aI?nh saI?ng di chuyA?I�n A�A?I?n m?�I?c th?�I? t?�.

Hai tha?�y giA?o khA?ng khoI�i nuA?I?i tiA?I?c.

D?�??I?i A�aI�i, coI? ha�?c trA? caI�m thA?I?y tiA?I?c hA?I?n cho cA? bA� kia nh?�ng cA�ng coI? ng?�??I�i haI� hA?.

Trong hoI?c viA?I?n, tA?I?t caI� moI?i ng?�??I�i A�A?I�u caI?nh tranh, coI? ai hi voI?ng thiA?n phuI? cuI�a ng?�??I�i khaI?c cao h??n miI�nh ch?�I?.

CA? bA� ch??I?p ch??I?p mA?I?t, thA?I?y kA?I?t quaI� cuI�a miI�nh lia�?n thA?I?t voI?ng.

Tha?�y phuI? traI?ch ghi cheI?p ghi kA?I?t quaI� laI?i, sau A�oI? A�?�a cho cA? bA�, an uI�i naI�ng a??y: “ThaI�nh tiI?ch cuI�a con nh?� vA?I?y laI� rA?I?t tA?I?t rA?I�i, cA?I? gA?I?ng lA?n, t?�??ng lai con seI? coI? thaI�nh t?�I?u.”

CA? bA� nghe vA?I?y thA� caI�m thA?I?y tA?I?t h??n nhiA?I�u, A�uI?ng vA?I?y, mA?I?c duI� kA?I?t quaI� khaI�o nghiA?I?m cuI�a naI�ng a??y khA?ng bA?I�ng nam sinh kia nh?�ng tA?I?t h??n ng?�a�?i khA?c nhiA?I�u. ViI� sao naI�ng a??y phaI�i thA?I?t voI?ng ch?�I?.

NghiI? t??I?i A�oI?, naI�ng a??y ngoI?t ngaI�o miI�m c?�??I�i, nha?�n la??y kA?I?t quaI�, cuI?i chaI�o hai viI? tha?�y giA?o: “TaI? ??n s?� phuI?.” Sau A�oI? quay ng?�??I�i A�i xuA?I?ng.

A?ang luI?c TA? Linh Phong caI�m thA?I?y bua��n ta?� thiI� QuyI� MiI? t??I?i: “A�i! Minh ThA?I�n ca��a ta ??i. TiA?I�u chuI� nhA?n xinh A�eI?p, thiI? n?�I? kia A�aI? thuA?I?n l??I?i thA?ng qua sA?t ha??ch ca��a l??I?p kiA?I?m siI?, bA?y gia�? A�ang A�i nA?I?p hoI?c phiI? rA?I�i.”

“??I�.” TA? Linh Phong lA?n tiA?I?ng, tha�? hiA?I?n ta A�aI? biA?I?t, duI� sao H?�I?a NA?I?c cuI?ng A�aI? laI� kiA?I?m siI? ca??p ba rA?I�i, coI? thA?I� thA?ng qua sA?t ha??ch laI� chuyA?I?n rA?I?t biI�nh th?�??I�ng.

“Ta coI�n thA?I?y mA?I?t ca?�u nhA?c lA?i keI?o naI�ng a??y A�oI�i laI�m quen n?�I?a c??.” QuyI� MiI? c?�??I�i biI� A?I�i noI?i.

TA? Linh Phong liA?I?c QuyI� MiI?: “Nha??t nha??o.”

H?�I?a NA?I?c khA?ng A�i cuI�ng va��i TA? Linh Phong, ba??n thA?n naI�ng a??y A�A? rA?I?t da�� th?�??ng rA?I�i, coI? ng?�??I�i muA?I?n bA?I?t chuyA?I?n laI�m quen cuI?ng laI� biI�nh th?�??I�ng.

NghiI? t??I?i H?�I?a NA?I?c m??I?i ngaI�y A�A?I�u tiA?n nhA?I?p hoI?c maI� A�aI? coI? ng?�??I�i theo A�uA?I�i, TA? Linh Phong bA?I?t giaI?c cong khoI?e mA?i.

A?A?I? t?�I� A�?�I?ng tr?�??I?c TA? Linh Phong cuI?ng A�aI? thi sA?t ha??ch xong, bA?y gi??I� t??I?i l?�??I?t TA? Linh Phong lA?n A�aI�i, TA? Linh Phong biI�nh tiI?nh A�A?I?n n??i kia�?m tra.

Trong sA?n tr?�??I�ng, TA? Linh Phong xA?I?p gA?I�n cuA?I?i, A�A?I�ng sau naI�ng chiI� coI�n mA?I?y ng?�??I�i, cho duI� khiI? chA?I?t cuI�a naI�ng xuA?I?t chuI?ng nh?�ng vA?I?n khA?ng coI? quaI? nhiA?I�u ng?�??I�i chuI? yI?.

H??n n?�I?a A�a sA?I? A�A?I�u laI� tA?n sinh, luI?c khaI�o nghiA?I?m tA?m traI?ng ai cuI?ng thA?I?p thoI�m, lo lA?I?ng, laI�m giI� coI? tA?m t?� quan saI?t ng?�??I�i khaI?c.

TA? Linh Phong A�A?I?t tay lA?n ca?�u Tha��y Tinh, naI�ng caI�m nhA?I?n A�?�??I?c bA?ng tai dA?I�n noI?ng lA?n.

TA? Linh Phong khA?ng nhA?I?m mA?I?t laI?i giA?I?ng caI?c A�A?I? t?�I� khaI?c, A�mA?I?t cuI�a naI�ng nhiI�n chA?I�m chA?I�m ca?�u Tha��y Tinh, roI?t sa��c ma??nh tinh tha?�n vaI�o, quaI� nhiA?n, khi naI�ng roI?t sa��c ma??nh tinh thA?I�n vaI�o thA� coI? thA?I� tuI�y yI? khA?I?ng chA?I? nA?.

Ca?�u Tha��y Tinh bA?I?t A�A?I�u phaI?t saI?ng, aI?nh saI?ng di chuyA?I�n lA?n m?�I?c troI�n th?�I? nhA?I?t, th?�I? hai rA?I�i th?�I? ba. Khi chaI?m A�A?I?n m?�I?c th?�I? ba, hai tha?�y giA?o nhiI�n chA?I�m chA?I�m Ca?�u Tha��y Tinh.

A?aI?ng tiA?I?c, aI?nh saI?ng chiI� d?�I�ng laI?i m?�I?c th?�I? ba, khA?ng di chuyA?I�n n?�I?a.

TA? Linh Phong haI�i loI�ng boI� tay ra.

81 COMMENTS

  1. Mk nhớ chương trước của ad là tô tiểu thư khiêm tốn chút đi thì k thấy cơ mà sao chương này khiêm tốn quá vậy?

  2. nta nhắm mắt để tập trung tinh thần, bả mở mắt để căn sao cho đúng mức thì còn dừng cho kịp. đau cả bụng =)))))))))

  3. nổi bật quá lại khổ… haizzxx ngta bảo thiên tài cũng là tội
    p/s: gửi ngàn nụ hôn tới ad mong ngày nào cũng có chương mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here