Ma Phi KhA? Theo A?ua��i – Ch?�??ng 314

26
452

Ch?�??ng 314 a�? Tia�?u Ba??ch phia�?n mua��n

Chuya�?n nga�? a�? YA?n Nhi

Beta a�? A?a?�ng TrA� My

TA? Linh Phong A?n c??m tr?�a va��i An Tri Hia�?u, Hoa Nh?�a�?c Ha�? vA� Tha��y Thanh Thanh.

T?� A?a�� TiA?u S??n noI?i v??I?i TA? Linh Phong ra?�ng A�?�a khaI?ch vA?I� nhaI� thA� phaI�i tiA?I?p A�aI?i chu A�aI?o, ai laI?i A�A?I� khaI?ch ngA?I�i mA?I?t bA?n, TA? Linh Phong nghiI? laI?i tha??y cuI?ng A�uI?ng.

H??n n?�I?a T?� A?a�� TiA?u S??n A�aI? sai ng?�??I�i chuA?I�n biI? tiA?I?c A�aI?i khaI?ch, A�A?I?n luI?c A�oI? coI? thA?I� cuI�ng duI�ng c??m tA?I?i v??I?i A?ng rA?I�i.

A?oaI�n T?�I� A�?�??I?c TA? Linh Phong triA?I?u hA?I�i ra A?n c??m v??I?i naI�ng, tA?m tiI�nh b?�I?c ba��i cuI�a TiA?I�u BaI?ch cuI?ng tan biA?I?n.

B??I�i viI� vaI�i ngaI�y A?oaI�n T?�I� khA?ng gA?I?p TiA?I�u BaI?ch nA?n cuI?ng khA?ng ta�� cha��i ngA?I�i A?n cuI�ng. Via��c nA�y, khA?ng nghi gia�? gA� na�?a, A�A? khia??n cho toaI�n bA?I? oaI?n hA?I?n cuI�a TiA?I�u BaI?ch biA?I?n mA?I?t saI?ch.

ViI� muA?I?n niI?nh noI?t A?oaI�n T?�I�, TiA?I�u BaI?ch liA?I�n chiI?u A�?�I?ng ca��ng moI?n thiI?t dA? th??m ngon cho A?oaI�n T?�I�, sau A�oI? laI?i rA?I?i rA?I?m noI?i: “Ta khA?ng thiI?ch caI?i naI�y, mua��i A?n A�i.”

“Huynh kiA?ng A?n, huynh chiI?nh laI� A�?�I?a treI� khA?ng ngoan. ” A?oaI�n T?�I� h?�I� mA?I?t tiA?I?ng, tr??I?n mA?I?t v??I?i noI?, cuI?ng khA?ng khaI?ch khiI? bA?I?t A�A?I�u A?n A�A?I� A?n cuI�a TiA?I�u BaI?ch.

“..” TiA?I�u BaI?ch buA?I�n b?�I?c, noI? khA?ng keI?n A?n mA�.

Tr??I�i m??I?i biA?I?t, noI? ??I� phuI� phaI�i chiI?u A�?�I?ng nhA?n loaI?i kia baI�y A�uI� troI� doI?a noI?, h??n n?�I?a coI�n phaI�i khA?I?ng chA?I? s?�I? theI�m A?n cuI�a miI�nh.

A?uI?ng! KiI�m neI?n! A?A?y laI� A�iA?I�u noI? khA?ng chiI?u A�?�I?ng A�?�??I?c nhA?I?t!

Tha?�t ra va��i C?�I? long tA?I?c, duI� vaI�i nA?m khA?ng A?n cuI?ng khA?ng sao, thA?I? nh?�ng nh?� vA?I?y seI? khA?ng thoI�a maI?n s?�I? myI? viI? cuI�a moI?n A?n, baI�o noI? laI�m sao chiI?u ch?�I?.

TiA?I�u BaI?ch, tiA?I�u A?I?u long, coI? thA?I� A?n hA?I?t mA?I?y baI�n A�A?I� A?n cuI?ng khA?ng vA?I?n A�A?I� giI�.

NA?I?u nh?� noI? A?n nh?� vA?I?y khA?ng doI?a ng?�??I�i cuI�a phuI� thaI�nh chuI� m??I?i laI� laI?. DuI� sao thA� ca?�u cA�ng A�ang laI� mA?I?t A�a��a nhA?c trong phuI�, mA?I?t con ng?�??I�i A?n nh?� vA?I?y cuI?ng quaI?….

Cho nA?n tr?�??I?c khi A�i, TA? Linh Phong noI?i v??I?i T?� A?a�� TiA?u S??n c?�I? chuA?I�n biI? A�A?I� A?n cho TiA?I�u BaI?ch giA?I?ng v??I?i ng?�??I�i khaI?c laI� A�?�??I?c.

NaI�ng khA?ng ??I� trong phuI�, khA?ng thA?I� A�A?I� TiA?I�u BaI?ch viI� A�A?I� A?n maI� doI?a ng?�??I�i khaI?c A�?�??I?c, h??n n?�I?a, khA?ng phaI�i thiI? n?�I? naI�o cuI?ng biA?I?t caI?i giI� nA?n noI?i, caI?i giI� khA?ng nA?n noI?i nh?� H?�I?a NA?I?c A�?�??I?c.

Tha?�t ra TA? Linh Phong A�aI? cho TiA?I�u BaI?ch A?n rA?I?t nhiA?I�u rA?I�i, A�A? ga??p A�A?i va��i nha�?ng A�a��a tra?� bA�nh th?�a�?ng ra��i. HaI? nhA?n trong phuI� cuI?ng phaI�i kinh ngaI?c tr?�??I?c s?�I?c A?n cuI�a TiA?I�u BaI?ch, mA?I?t A�?�I?a treI� maI� A?n A�?�??I?c nhiA?I�u nh?� vA?I?y, thA?I?t khA?ng tha�? tin na��i.

Cho duI� TiA?I�u BaI?ch khA?ng A�oI?i nh?�ng A�A?I� A?n hA?I�ng ngaI�y vA?I?n khA?ng A�uI� A�A?I� noI? no buI?ng.

A?A?y cuI?ng laI� nguyA?n nhA?n noI? baI?m lA?I?y TA? Linh Phong A�oI�i A�i theo.

TiA?I�u BaI?ch nhiI�n miA?I?ng thiI?t dA? trong tay A?oaI�n T?�I�, nuA?I?t n?�??I?c miA?I?ng, laI?i nuA?I?t n?�??I?c miA?I?ng, hu hu, thA?I?t muA?I?n A?n maI�.

An Tri HiA?I�u khA?ng chuI? yI? t??I?i biA?I�u caI�m cuI�a TiA?I�u BaI?ch nh?�ng Hoa Nh?�a�?c Ha�? vA� Tha��y Thanh Thanh laI?i chuI? yI? t??I?i, lA?I?p t?�I?c nhA?I?c tay, ga??p ha??t cA?c mA?n cho noI?.

“NaI�o, A?n A�i.”

“NA?I?m th?�I? moI?n naI�y A�i, viI? khA?ng tA?I�i A�A?u.”

TiA?I�u BaI?ch mA?I?p maI?y miA?I?ng, cuA?I?i cuI�ng noI?i v??I?i A?oaI�n T?�I�: “Ta khA?ng keI?n A?n.” RA?I�i m??I?i bA?I?t A�A?I�u cA?I?m cuI?i A?n.

A?oaI�n T?�I� noI?i nA? keI?n A?n, TA? Linh Phong cuI?ng khA?ng A�A?I� yI? nh?�ng An Tri HiA?I�u, Hoa Nh?�a�?c Ha�? vA� Tha��y Thanh Thanh thiI� ra??t A�A?I� yI?, TiA?I�u BaI?ch thA?I?t A�aI?ng yA?u quaI? A�i.

ThA?I?y TiA?I�u BaI?ch thiI?ch A?n A�A?I� t?�??i, Hoa Nh?�a�?c Ha�? vA� Tha��y Thanh Thanh cuI?ng gA?I?p cho noI?, luI?c sau nhiI�n baI�n A?n thA� lia�?n tr??I?n mA?I?t haI? hA?I?c mA?I�m, A�a��a tra?� nA�y naI�y A?n nhia�?u quA? A�i ma??t.

TA? Linh Phong l?�a�?m TiA?I�u BaI?ch, s?�I� duI?ng chuI� suI�ng cA?u thA?ng caI�nh caI?o: “Ca?�u thu liA?I?m laI?i nhanh, khA?ng cho pheI?p A?n n?�I?a.”

“… “TiA?I�u BaI?ch muA?I?n khoI?c, noI? chiI� A?n h??i nhiA?I�u thA?i maI�. CoI? thA?I� A?n A�A?I?n sA?I?p nhaI� hay sao? ChA?I�ng leI? naI�ng quA?n ai A�aI? giuI?p naI�ng tiI�m thA?I?y nhiA?I�u baI�o thaI?ch c?�I?c phA?I�m sao?

Hu hua�� a�?c hia??p rA?I�ng maI�.

T??I?i chiA?I�u, mA?I?y n?�I? t?�I� cuI�ng ch??i v??I?i TiA?I�u BaI?ch vaI� A?oaI�n T?�I�, TA? Linh Phong la??i A�A?I?n th?� phoI�ng T?� A?a�� TiA?u S??n.

LA?I�n tr?�??I?c TA? Linh Phong giao <baI�n kA?I? hoaI?ch tiA?I�n baI?c >, bA?n trong A�aI? nA?u roI? caI?c muI?c chuA?I�n biI? m??I�, caI?c c?�I�a haI�ng nA?I?i thaI�nh cuI?ng bA?I?t A�A?I�u tiA?I?n haI�nh A�aI�m phaI?n.

T?� A?a�� TiA?u S??n cuI?ng hiA?I�u vA?I?n A�A?I�, laI?i hoI�i TA? Linh Phong, tA?I?t nhiA?n laI� TA? Linh Phong giaI�ng giaI�i kiI? caI�ng t?�??I�ng tA?I?n.

CoI? rA?I?t nhiA?I�u vA?I?n A�A?I�, c?�I�a haI�ng nA?I?i thaI�nh A�oI?ng c?�I�a quaI? s??I?m, vaI�o ban A�A?m laI?i rA?I?t iI?t c?�I�a tiA?I?m m??I� c?�I�a.

Tha?�t ra ban A�A?m cuI?ng coI? c?�I�a haI�ng m??I� c?�I�a, coI�n coI? giao diI?ch hA?I?i hai lA?I�n mA?I?i thaI?ng. tadalafilincanada, lisinopril without script.

Giao diI?ch hA?I?i naI�y tA?I� ch?�I?c ngoaI�i tr??I�i, coI? va?� giA?I?ng v??I?i thiI? tr?�??I�ng kinh doanh ??I� hiA?I?n A�aI?i, ??I� A�A?y mua baI?n trang biI?, ma haI?ch.

CoI? ng?�??I�i duI�ng A�A?I� vA?I?t trao A�A?I�i.

LoaI?i chuyA?I?n naI�y laI� TA? Linh Phong A�?�a ra yI? kiA?I?n, thaI�nh LA?ng VA?n vaI�o ban A�A?m chA?I?c chA?I?n seI? rA?I?t A�eI?p cho maI� xem.

NoI?i A�??n giaI�n, TA? Linh Phong muA?I?n biA?I?n thaI�nh LA?ng VA?n thaI�nh mA?I?t n??i phA?I�n hoa naI?o nhiA?I?t, thA�nh pha�� khA?ng A�A?m!

CuI?ng may T?� A?a�� TiA?u S??n hia�?u A�?�??I?c yI? nghiI? naI�y cuI�a TA? Linh Phong, mA?I?c duI� baI�n thA?n nA�ng cuI?ng thA?I?y coI? chuI?t maI?o hiA?I�m, nh?�ng vA?I?n laI� nA?n th?�I� mA?I?t lA?I�n.

S??I� diI? T?� A?a�� TiA?u S??n uI�ng hA?I? TA? Linh Phong nh?� vA?I?y laI� do thA?I?y A�?�??I?c mA?I?u chA?I?t trong viA?I?c buA?n baI?n, nguyA?n nhA?n th?�I? hai laI� do tiI�nh yA?u th?�??ng cuI�a A?ng ngoaI?i daI�nh cho chaI?u.

BA?y gia�? T?� A?a�� TiA?u S??n khA?ng biA?I?t nA?n yA?u th?�??ng A�?�I?a chaI?u ngoaI?i naI�y nh?� thA?I? naI�o, tha?? nA?n bA?I?t kA?I� TA? Linh Phong muA?I?n giI�, cho duI� laI� sao trA?n tr??I�i, A?ng cuI?ng haI?i xuA?I?ng bA?I�ng A�?�??I?c.

A??�??ng nhiA?n, T?� A?a�� TiA?u S??n th?�??ng TA? Linh Phong mA?I?t phA?I�n viI� thA?I?y con A�?�??I�ng t?�??ng lai cuI�a A�?�I?a chaI?u naI�y vA? cuI�ng saI?ng, ngaI�y caI�ng coI? tiA?I�n A�A?I�.

H??n n?�I?a, ??I� chung v??I?i TA? Linh Phong A?ng laI?i caI�ng caI�m nhA?I?n A�?�??I?c A�?�I?a chaI?u ngoaI?i naI�y laI� mA?I?t baI�o taI�ng, luA?n laI�m cho A?ng kinh hiI�.

TaI? DiI?ch A�A?I?n laI�m khaI?ch, A?ng A�?�??ng nhiA?n rA?I?t hoan nghA?nh, thA?I? nh?�ng caI?i thA?I�ng NguyA?I?t Quang cuI?ng t??I?i, T?� A?a�� TiA?u S??n coI? h??i khoI? chiI?u.

VaI� laI?i, TaI? Da��ch biA?I?t roI? A?ng gheI?t con tinh linh kia mA� coI�n A�em con tinh linh kia chaI?y t??I?i chaI?y lui tr?�??I?c mA?I?t A?ng, muA?I?n A?ng ngA?I?t ngaI?t chA?I?t m??I?i v?�I�a loI�ng maI�.

Tha?�t ra TaI? DiI?ch rA?I?t oan uA?I�ng. HA?I?n cuI?ng khA?ng muA?I?n NguyA?I?t Quang A�A?I?n, nh?�ng tA?n tinh linh kia c?�I? diI?nh vaI�o hA?I?n nA?n hA?I?n A�aI�nh chiI?u.

 

26 COMMENTS

  1. Lâu quá,đợi sắp rơi cổ luôn rồi nàng ơi,sắp năm mới rồi,tung mồi cho má đi nàng ơi!
    I miss you so much <3 <3 <3
    Vất vả rồi,đọc đi đọc lại vẫn thấy hay!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here