MA? A?ia��t – Ch?�??ng 24

2
117

a�? Ch?�??ng 24 a�?

Chuya�?n nga�? – Anh VA�

Beta a�� Emi

a�?TruI?ca�? tA?I?p luyA?I?n biA?I�u diA?I?n.

Th?� YA?I�n A�?�I?ng tr?�??I?c A�aI�n A�iA?I?n t?�I�. PhiI� A?A?I� MiI? taI?m th??I�i A�?�I?ng tr?�??I?c g?�??ng l??I?n A�A?I� tA?I?p muI?a, cA? A?I?y A�ang biA?I�u diA?I?n mA?I?t A�A?I?ng taI?c coI? A�A?I? khoI? cao, cho nA?n chuyA?I�n g?�??ng l??I?n t?�I� kyI? tuI?c xA? sang d?�I?a vaI�o t?�??I�ng phoI�ng A�aI�n A�A?I� quan saI?t luyA?I?n tA?I?p. H?�I?a HaI? A�?�I?ng ??I� goI?c t?�??I�ng A�iA?n daI?i ch??i guitar. CaI� phoI�ng laI� bA?I�u khA?ng khiI? sA?i nA?I�i cuA?I�ng nhiA?I?t, Ph?�??ng HA?I�ng A�ang tiI�m muI? cuI�a cA?I?u ta, LA?I?n LA?m ngA?I�i trA?n chiA?I?c ghA?I? ??I� gi?�I?a phoI�ng.

A�m thanh guitar inh oI�i cuA?I?i cuI?ng cuI?ng d?�I�ng, LA?I?n LA?m vA?I? tay mA?I?t caI?i, a�?Th?� YA?I�n.a�? Th?� YA?I�n d??I�i t?�I� baI�n phiI?m A�A?I?n chA?I? mic ka?? bA?n, ngoI?n tay maI?nh meI? l?�??I?t trA?n phiI?m A�aI�n, v?�I�a A�aI�n v?�I�a haI?t, chA?I?t gioI?ng trA?I�m khaI�n A�eI� neI?n, coI? chuI?t vA? tA?I?i, laI?i coI? chuI?t diI?u daI�ng: a�?Ba??n chiI� thiI?ch tA?i miI�m c?�??I�i, quya??t A�a��nh ma�?i tha�� ca��a tA?i, tA?i khA?ng biA?I?t miI�nh phaI�i noI?i sao A�A?y, tA?i khA?ng phaI�i A�?�??I?c chA?I? taI?o cho riA?ng miI�nh baI?n.a�? CA?I?u ta miI�m c?�??I�i v?�I�a haI?t v?�I�a A�aI�n, s??I?i toI?c mA?I�m m?�??I?t ruI� xuA?I?ng g?�??ng mA?I?t trA?I?ng noI?n. C?�??I�i diI?u daI�ng A�A?I?n nh?� thA?I?, khA?ng thA?I� nhiI�n ra A�?�??I?c sa�� ?�u t?�.

Ph?�??ng HA?I�ng A�ang tiI�m noI?n gi?�I?a ch?�I�ng cuI?ng A�?�I?ng laI?i chA?I? daI�n trA?I?ng ngay, khA?ng quay laI?i nhiI�n Th?� YA?I�n. A?A?I?t nhiA?n a�?cA?I?ca�? a�?tuI�nga�? hai tiA?I?ng bA?I?t A�A?I�u A�aI?nh trA?I?ng, khA?ng biA?I?t ban A�A?I�u cA?I?u ta A�a�? dA?i tra��ng a�Y A�A?u, A�A?I?t nhiA?n cA?I�m ??I� trA?n tay, bA?I?t A�A?I�u A�aI?nh. H?�I?a HaI? A?m guitar bA?I?t A�A?I�u A�aI?nh, mA?I?t bA?n trA?I?ng, mA?I?t bA?n guitar.

“Can you feel my world, tA?i chA?n thA?I?t vaI� khA?ng naI�o giaI� taI?oa�� ” Th?� YA?I�n haI?t A�a??n pha?�n A�ia��p khA?c, gioI?ng haI?t da diA?I?t, thanh A?m rung A�a��ng khia??n ng?�a�?i khA?c khA?ng tha�? khA?ng A�a�? tA?m ta��i, Ph?�??ng HA?I�ng quay l?�ng vA?I� phiI?a cA?I?u A�aI?nh trA?I?ng, A�aI?nh mA?I?t nhiI?p v?�I�a kh??I?p. LA?I?n LA?m ngA?I�i trA?n ghA?I? nghe, trong tay cA?I�m mic khA?ng dA?y, Th?� YA?I�n haI?t A�A?I?n A�oaI?n cao traI�o anh bA?I?t A�A?I�u rap: “I keep on coming back for more, caI� ngaI�y lA?I?n A�A?m tA?i nha??m hai ma??t ca?�u nguya��n, taI?i sao chiI� coI? A?m nha??c cuI�a tA?i laI� chA?I? A�A?I� tA?i coI? thA?I� n?�??ng t?�I?a vaI�o, tA?i biA?I?t biA?I?t tha?? gia��i ca��a tA?i caI�ng ngaI�y caI�ng thu nhoI�, khA?ng thA?I� thoaI?t ra cuI?ng chA?I�ng thA?I� chay trA?I?n, taI?i sao laI?i phaI�i miI�m c?�??I�i, khA?ng phaI�i c?�I? khoI?c laI� A?I�n rA?I�i saoa��a�?

PhiI� A?A?I� MiI? tA?I?p muI?a mA?I?t bA?n miI�m c?�??I�i, baI�i naI�y h??I?p taI?c tA?I?t lA?I?m.

Tr?�??I?c A�A?y, phA?n A�oaI?n rap A�A?I�u do Tr?�??ng KhaI�i Ngai haI?t, khA?ng ng??I� LA?I?n LA?m rap cuI?ng hay nh?� thA?I?. Tr?�??ng KhaI�i Ngai laI� kiA?I�u chaI?n ch?�??I�ng, rap m?? hA?I� v??I?i A?m A�iA?I?u thA?I?p, coI? tiA?I?t tA?I?u maI?nh, giA?I?ng hA?I?t nh?� tia??t ta??u rap, coI�n LA?I?n LA?m A�oI?c chA?I?m raI?i h??n Tr?�??ng KhaI�i Ngai nhiA?I�u, A�oI?c rA?I?t roI? raI�ng, caI�m giaI?c so v??I?i Tr?�??ng KhaI�i Ngai hoaI�n toaI�n khaI?c. Nghe LA?I?n LA?m rap, moI?i ng?�??I�i A�A?I�u cho rA?I�ng anh A�oI?c khA?ng kiI?p ch?�I?, A�oI?c rA?I?t thanh thaI�n, ng?�??I�i nghe cuI?ng lo n??m n??I?p, tA?I?t caI� A�A?I�u biI? tA?m tiI�nh cuI�a anh aI�nh h?�??I�ng, quaI� nhiA?n laI� phong caI?ch cuI�a LA?I?n LA?m.

TA?I?t caI� A�A?I�u hoaI�n myI?.

Gi?�I?a luI?c moI?i ng?�??I�i A�A?I�u A�ang tA?I?p luyA?I?n rA?I?t A?n yI?, mA?I?t tiA?I?ng a�?CaI?cha�? vang lA?n, c?�I�a phoI�ng A�aI�n m??I� ra.

C?�I�a v?�I�a m??I�, Sau tiA?I?ng caI?ch laI� a�?XoaI�nga�? tiA?I?ng va A�a?�p choI?i tai, PhiI� A?A?I� MiI? A�?�I?ng quay l?�ng v??I?i cA?u A�A?I?i daI?n hai bA?n caI?nh c?�I�a, A�A?I?t nhiA?n thA?I?y tA?I?m g?�??ng l??I?n ta��a trA?n t?�??I�ng A�A?I� A?I?p vA?I� phiI?a miI�nh, cA? heI?t lA?n mA?I?t tiA?I?ng, nhaI�y ra phiI?a sau, nh?�ng tA?I?m g?�??ng kia khA?ng phaI�i chiI� biI? ngaI?, maI� coI�n v??I? naI?t A�A?I? xuA?I?ng, luI?c PhiI� A?A?I� MiI? heI?t lA?n nhaI�y ra, mA?I?t g?�??ng v??I? vuI?n A�aI? vA?ng khA?I?p n??i, tiA?I?ng g?�??ng v??I? loaI�ng xoaI�ng khiA?I?n ng?�??I�i ta s??I? haI?i, miA?I�ng thuI�y tinh vA?ng A�A?I�y trA?n saI�n, diI?nh A�A?I�y maI?u.

TA?I?t caI� moI?i ng?�??I�i trong phoI�ng tA?I?p A�A?I�u s?�I?ng s??I�.

Ng?�??I�i m??I� c?�I�a laI?i heI?t to mA?I?t tiA?I?ng: a�?YA?u tinh!a�? Nhanh choI?ng chaI?y t??I?i cA?I�m lA?I?y caI?nh tay biI? th?�??ng vaI� A�uI�i phaI�i cuI�a PhiI� A?A?I� MiI?, kinh hA?I�n khiA?I?p viI?a nhiI�n cA? viI� A�?�a tay caI�n tA?I?m g?�??ng A�A?I� xuA?I?ng maI� chA?I? khuyI�u tay cuI?ng biI? cA?I?t mA?I?t vA?I?t, trong tiI?ch tA?I?c, ca?? ng?�??I�i lia�?n A�A?I�y vA?I?t th?�??ng.

LA?I?n LA?m bA?I?ng A�?�I?ng lA?n, anh nhiI�n bA?n phA�a PhiI� A?A?I� MiI? mA?I?t chA?I?c, laI?i nhiI�n moI?i ng?�??I�i vA?y quanh, liA?I?c mA?I?t lia�?n thA?I?y mA?I?t cA?y A?I?ng theI?p rA?I?t daI�i ??I� c?�I�a, khA?ng biA?I?t laI� ai gaI�i vaI�o. A�I?ng theI?p A�oI? mA?I?t A�A?I�u keI?t ??I� goI?c vuA?ng bA?n trA?n khung c?�I�a, mA?I?t A�A?I�u A�A?I?i A�iA?I?n v??I?i PhiI� A?A?I� MiI? qua tA?I?m g?�??ng, chiI� cA?I�n A�A?I�y c?�I�a mA?I?t caI?i, a�?LoaI�ng xoaI�nga�? mA?I?t tiA?I?ng, A?I?ng theI?p seI? laI�m ngaI? hoA?I?c A�uI?ng v??I? tA?I?m g?�??ng.

PhiI� A?A?I� MiI? biI? th?�??ng khA?ng nghiA?m troI?ng lA?I?m, A�a sA?I? laI� biI? thuI�y tinh s?�??I?t qua da laI�m biI? th?�??ng, chiI� coI? A�iA?I�u s??I? maI�nh kiA?I?ng v??I? biI? soI?t laI?i trong vA?I?t th?�??ng. LuI?c moI?i ng?�??I�i coI�n ch?�a hA?I?t hoaI�ng hA?I�n, A�A?I?t nhiA?n coI? gioI?ng noI?i khaI�n khaI�n gaI�o lA?n: a�?LA?m TiI?nh Minh!a�?

TiI?nh Minh biI? tiA?I?ng heI?t laI�m cho bA?I?i rA?I?i, ng?? ngaI?c nhiI�n ng?�??I�i v?�I�a la heI?t. Ng?�??I�i giA?I?n da�? naI?t nA?I? cuI?ng khA?ng coI? aI?c yI?, maI� chiI� laI� nA?I? khiI? xung thiA?n nh?� vA?I?y nhiI�n cA?, aI?nh nhiI�n kiA?I�u naI�y so v??I?i biI? chiI� triI?ch laI?i caI�ng A�aI?ng s??I? h??n, trong mA?I?t thoaI?ng cA? t?�??I�ng rA?I�ng laI� do miI�nh m??I� c?�I�a maI?nh tay quaI? m??I?i dA?I?n A�A?I?n hA?I?u quaI� nghiA?m troI?ng nh?� thA?I?, ng?? ngaI?c A�?�I?ng A�A?I?i diA?I?n H?�I?a HaI?, vA?I?y maI� laI?i khA?ng biA?I?t laI�m sao A�A?I� A�A?I?i diA?I?n A�?�??I?c v??I?i aI?nh mA?I?t traI?ch moI?c nh?� thA?I?.

Th?� YA?I?n vaI� Ph?�??ng HA?I�ng A�A?I�u nhiI�n cA?, PhiI� A?A?I� MiI? A�A?I�y vA?I?t th?�??ng, A�au A�??I?n nhiI�n LA?m TiI?nh Minh, s??I? haI?i rA?I�i sau A�oI? laI� vA? vaI�n tuI�i thA?n. Cha�� liA?I?c nhiI�n mA� cA? nA�ng la??i nha??t tha�?i phA?I?n uA?I?t khoI?c. Th?� YA?I�n vA?I? nheI? vaI�o l?�ng cuI�a cA? A?I?y, d?�I?a vaI�o A�A?i mA?I?t v??I?i thiI? l?�I?c 5.3 giuI?p cA? lA?I?y miA?I�ng thuI�y tinh t?�I� trong vA?I?t th?�??ng, Ph?�??ng HA?I�ng nhiI�n A�A?ng nhiI�n tA?y, trA?I?n mA?I?t m??I� miI?t.

HoA?I?c quay l?�ng hoA?I?c cA?m gheI?t, moI?i ng?�??I�i trong phoI�ng A�A?I�u thA?I� hiA?I?n thaI?i A�A?I? xem th?�??I�ng: ChuI?ng tA?i tA?I?p luyA?I?n, cA?I?u vaI�o laI� giI�? M??I� c?�I�a maI?nh nh?� thA?I?, laI�m ng?�??I�i khaI?c biI? th?�??ng, cA?I?u A�a��nh laI�m thA?I? naI�o?

CA? nhiI�n PhiI� A?A?I� MiI? khoI?c A?I?m ?�I?c , nhiI�n laI?i aI?nh mA?I?t laI?nh luI�ng cuI�a H?�I?a HaI?, nhiI�n Th?� YA?I?n vaI� Ph?�??ng HA?I�ng quay l?�ng va�? phiI?a miI�nh, b?�??I?c chA?n chA?I?m chaI?p luI�i vA?I� sau mA?I?t b?�??I?c, rA?I�i thA?m b?�??I?c n?�I?a, A�?�I?ng ??I� ca��a ra vaI�o.

CA? khA?ng phaI�i biI? gheI?t n?�I?a maI� laI� cA?m gheI?ta�� a�?TruI?ca�? vA?I?t vaI� lA?I?m m??I?i coI? c?? hA?I?i biA?I�u diA?I?n, cuA?I?i kyI� laI?i v?�??I?ng phaI�i chuyA?I?n KhaI�i Ngai xuA?I?t ngoaI?i nh?�ng vA?I?n cA?I? gA?I?ng tA?I?p luyA?I?n nh?� vA?I?y, thA?I? maI� cA? mA?I?t tay m??I� c?�I�a, A�uI?ng A�A?I� tA?I?m g?�??ng laI�m YA?u Tinh biI? th?�??nga�� A�uI?ng laI� khA?ng thA?I� tha th?�I? A�?�??I?c!

AI?nh mA?I?t vaI� boI?ng l?�ng, so v??I?i mA?I?t thA?n mA?I?t miI�nh cA?n sA?u sa??c caI�m giaI?c cA? A�A?I?c h??n, A�a�?u ta�? la??i trA?n ng?�a�?i cA? A�ang A�a��ng a�Y c?�I�a phoI�ng, cA? im lA?I?ng mA?I?t luI?c, a�?T??I? A�A?I?n phoI�ng y tA?I? tiI�m cA?a��a�? NoI?i xong thiI� xoay ng?�??I�i, coI? ng?�??I�i gi?�I? tay cA? laI?i, biI�nh tiI?nh noI?i: a�?Ch??I� chuI?t.a�?

LA?I?n LA?m.

CA? ng?�I�ng mA?I?t chuI?t, khA?ng giaI?y ra khoI�i tay cuI�a LA?I?n LA?m, cuI?ng chA?I�ng quay A�A?I�u laI?i, khA?ng hA?I� noI?i giI�, boI?ng l?�ng cuI�a cA? luI?c A�oI? giA?I?ng nh?� con thuI? nhoI� biI? th?�??ng.

a�?HA?m nay ai baI�o em A�A?I?n phoI�ng tA?I?p?a�? LA?I?n LA?m hoI�i, gioI?ng vA?I?n coI�n rA?I?t tiI�nh taI?o, khA?ng biI? kiI?ch A�A?I?ng. alli bu y online, provera 5mg tab.

a�?KhA?ng phaI�i laI� anh sao?a�? CA? nhoI� gioI?ng noI?i, laI?i duI�ng s?�I?c giaI?y ra khoI�i tay LA?I?n LA?m, lA?I?t tay A�?�a A�iA?I?n thoaI?i tiI�m m??I� tin nhA?I?n kia, cA? laI?nh luI�ng quay A�A?I�u tr??I?n mA?I?t nhiI�n LA?I?n LA?m, gA?I�n t?�I�ng ch?�I? noI?i, a�?KhA?ng phaI�i laI� anh sao?a�?

AI?nh mA?I?t LA?I?n LA?m tr??I� nA?n kyI� laI?, nhiI�n tin nhA?I?n mA?I?t caI?i laI?i quay sang nhiI�n A?I?ng theI?p.

a�?KhA?ng phaI�i anh.a�?

Th?� YA?I�n bA?I?ng nhiA?n quay A�A?I�u, nhiI�n LA?I?n LA?m mA?I?t caI?i, biA?I�u caI�m cuI?ng kyI� laI?, a�?Tin nhA?I?n?a�?

MA?I?t tay LA?I?n LA?m gi?�I? chA?I?t TiI?nh Minh, mA?I?t tay chA?I?m raI?i gi?? lA?n thA?I�, a�?KhA?ng phaI�i anh.a�?

Anh noI?i nh?� thA?I? cuI?ng chA?I�ng coI? ai nghiI? ng??I� anh A�ang noI?i dA?I?i. Th?� NgaI? cA?I�n thA?I?n t?�I�ng chuI?t mA?I?t gA?I?p maI�nh thuI�y tinh trong vA?I?t th?�??ng ra ngoaI�i, a�?SaI?ng nay khA?ng phaI�i laI� cA?I?u A�aI? laI�m mA?I?t A�iA?I?n thoaI?i rA?I�i haI�?a�?

TiI?nh Minh ng?? ngA?I�n, LA?I?n LA?m kha?? gA?I?t A�A?I�u, ng?�??I�i biI�nh th?�??I�ng luA?n thA?I?t thA?I�n hoI�i m?�??I�i cA?u m??I?i traI� l??I�i A�?�??I?c mA?I?t cA?u nh?� Ph?�??ng HA?I�ng cuI?ng gA?I?t A�A?I�u. CA? hoI�i laI?i: a�?MA?I?t rA?I�i?a�?

LA?I?n LA?m lA?I?t tay neI?m cho Th?� NgaI? mA?I?t tuI?i khA?n ?�??I?t kh?�I� truI�ng, A�A?I� Th?� NgaI? x?�I� lyI? vA?I?t th?�??ng cho PhiI� A?A?I� MiI?, anh mang theo th?�I? naI�y trong ng?�??I�i khA?ng phaI�i A�A?I� lau mA?I� hA?i maI� laI� A�A?I� kh?�I� truI�ng, a�?HA?m qua sau khi tA?I?p luyA?I?n xong thiI� khA?ng tiI�m thA?I?y n?�I?a, em tin anh khA?ng?a�?

LA?I?n LA?I?m liA?I?c mA?I?t nhiI�n TiI?nh Minh, A�en laI?y khA?ng coI? aI?nh saI?ng, b??I�i viI� khA?ng coI? aI?nh saI?ng nA?n nhiI�n A?n hoI�a, biI�nh lA?I?ng, mA?I?t cA?u a�?Tin anh khA?nga�? noI?i ra laI�m thA?m tA?m cA? run rA?I�y, haI? to miA?I?ng.

a�?KhA?ng phaI�i anh nhA?I?n cho em thiI� ai nhA?I?n cho em?a�?

CaI� phoI�ng im lA?I?ng.

a�?HA?m nay tA?I?p luyA?I?n ??I� A�A?y coI? bao nhiA?u ng?�??I�i biA?I?t? CaI?i naI�ya��a�? CA? dA?I�n dA?I�n l??I?n tiA?I?ng chiI� vaI�o A?I?ng theI?p, a�?CaI?i naI�y laI� ai A�A?I?t ??I� A�oI?? CoI�n ai biA?I?t hA?m nay phoI�ng A�aI�n seI? coI? thA?m mA?I?t chiA?I?c g?�??ng?a�?

a�?ChA?I�ng leI? cA? noI?i coI? ng?�??I�i A�ang vu oan cho cA? sao?a�? H?�I?a HaI? laI?nh luI�ng noI?i, a�?CA? haI?i a�?TruI?ca�� khA?ng biA?I�u diA?I?n A�?�??I?c, haI?i PhiI� A?A?I� MiI? biI? th?�??ng, chA?I�ng leI? c?�I? thA?I? laI� xong?a�?

a�?CA?a��a�? TiI?nh Minh tr?�I�ng mA?I?t nhiI�n H?�I?a HaI?, l??I�i A�iI?nh noI?i ra ngheI?n luA?n trong cA?I� hoI?ng, trong loI�ng cA? nghi ng??I� taI?m chiI?n phA?I�n laI� H?�I?a HaI? A�ang gi??I� troI�, nh?�ng maI� laI?i khA?ng coI? ch?�I?ng c?�I?, khA?ng thA?I� A�?�I?ng tr?�??I?c mA?I?t A�aI?p traI� laI?i, laI�m cA? ngheI?n sA?I?p chA?I?t mA?I?t.

a�?TiI?nh Minh.a�? LA?I?n LA?m lA?I?y A�iA?I?n thoaI?i trA?n tay TiI?nh Minh, ba??m ga�?i! MA?I?t daI?y sA?I?, moI?i ng?�??I�i trong phoI�ng khA?ng biA?I?t anh A�ang laI�m giI�, chiI� nghe thA?I?y mA?I?t A�oaI?n nhaI?c trA?I�m thA?I?p cuI�a baI�i a�?T?�??I?ng quA?n lA?I?nha�? vang lA?n ??I� trong phoI�nga�� MoI?i ng?�??I�i nhiI�n laI?ia�� tuI?i saI?ch cuI�a H?�I?a HaI?.

Th?� YA?I�n th??I� daI�i, Ph?�??ng HA?I�ng nhiI?u maI�y, PhiI� A?A?I� MiI? ng?�I�ng khoI?c, ng?? ngaI?c nhiI�n H?�I?a HaI?, aI?nh mA?I?t A�en laI?y khA?ng coI? aI?nh saI?ng cuI�a LA?I?n LA?m cuI?ng nhiI�n H?�I?a HaI? chA?m chuI?.

KhA?ng ai noI?i giI�, aI?nh mA?I?t Th?� YA?I�n laI?nh bA?nga�� cA?I?u ta ngoaI�i mA?I?t thiI� diI?u daI�ng nh?�ng bA?n trong thiI� khA?ng hA?I�n; A�A?i mA?I?t Ph?�??ng HA?I�ng mA? man; PhiI� A?A?I� MiI? phA?I?n nA?I? A�an xen v??I?i aI?nh nhiI�n khA?ng coI? tiI�nh caI�m cuI�a LA?I?n LA?m.

ChiI� coI? aI?nh mA?I?t cuI�a TiI?nh Minh laI� nh?� buI�ng ra l?�I�a, cA? A�i t??I?i tuI?m lA?I?y cA?I� aI?o H?�I?a HaI?a�� duI� cA? chiI� cao 1m58 H?�I?a HaI? cao mta?�n 1m7 nh?�ng cA? va?�n bA?I?t A�?�??I?c cA?I� aI?o H?�I?a HaI? rA?I�i, a�?BA?I?pa�? mA?I?t tiA?I?ng cho cA? ta mA?I?t baI?t tai, a�?CA? khA?ng biA?I?t laI�m nh?� thA?I? naI�y coI? thA?I� haI?i chA?I?t ng?�??I�i haI�? MA?I?t khi s?? sA?I�y laI�m mA?I?t cuI�a cA?I?u A?I?y biI? th?�??ng hoA?I?c A�A?m vaI�o chA?I? khaI?c cuI�a cA?I?u A?I?y thiI� phaI�i laI�m sao? CA? coI? bA?I?t maI?n v??I?i LA?m TiI?nh Minh tA?i thiI� tr?�I?c tiA?I?p A�A?I?n tiI�m tA?i! A??�I�ng coI? maI� ??I� n??i naI�y gi??I� thuI� A�oaI?n!a�? NoI?i xong buA?ng cA?I� aI?o cuI�a cA? ta ra, a�?CA? vu oan tA?i cuI?ng chA?I�ng quan tA?ma�� nh?�ng maI� cA? laI?i haI?i YA?u Tinh biI? th?�??ng, tA?i tuyA?I?t A�A?I?i khA?ng tha cho cA?!a�?

a�?TA?ia��a�? H?�I?a HaI? cA?I?n mA?i quay laI?i m??I� tuI?i xaI?ch lA?I?y A�iA?I?n thoaI?i traI� laI?i cho LA?I?n LA?m, a�?TA?i th?�I�a nhA?I?n A�iA?I?n thoaI?i laI� tA?i lA?I?y A�i, nh?�ng maI� A?I?ng theI?p kia tuyA?I?t A�A?I?i khA?ng phaI�i tA?i laI�m! TA?i vA?I?n luA?n cuI�ng hoI? tA?I?p haI?t, chiI� g?�I�i mA?I?t tin nhA?I?n goI?i cA? A�A?I?n A�A?y thA?ia��a�?

a�?Ai noI?i cA? g?�I�i tin nhA?I?n kA?u tA?i t??I?i?a�? LA?m TiI?nh Minh gA?I�n t?�I�ng ch?�I? hoI�i, a�?LaI� ai?a�?

a�?LaI� mA?I?t nam sinh, cao h??n mA?I?t meI?t taI?m.a�? LA?I?n LA?m noI?i.

H?�I?a HaI? hoaI�ng hA?I?t nhiI�n anh mA?I?t caI?i, LA?m TiI?nh Minh t?�I?c giA?I?n tr??I?n mA?I?t v??I?i cA? ta, a�?Cao TroI?ng Hi?a�?

H?�I?a HaI? heI?t to mA?I?t tiA?I?ng: a�?TA?i khA?ng biA?I?t!a�? Ca?�m tuI?i xaI?ch rA?I�i A�A?I�y LA?m TiI?nh Minh chaI?y ra ngoaI�i, a�?TA?i ruI?t lui! DuI� sao thiI� coI? ng?�??I�i biI? th?�??ng, buA?I�i biA?I�u diA?I?n cuI?ng seI? biI? huI�y boI� thA?i, tA?i khA?ng tham gia n?�I?a!a�?

PhiI� A?A?I� MiI? biI? cA? ta va vaI�o, laI�o A�aI�o mA?I?t b?�??I?c, H?�I?a HaI? chaI?y ra ngoaI�i, cA? A?I?y maI?nh meI? quay laI?i, a�?CoI? nA?n noI?i cho giaI?o viA?n biA?I?t khA?ng?a��

a�?QuA?n A�i.a�? PhiI� A?A?I� MiI? cA?I�m khA?n giA?I?y kh?�I� khuA?I�n A?I?n lA?n vA?I?t th?�??ng, cA? A?I?y biI? cA?I?t ba bA?I?n vA?I?t h??i l??I?n, coI�n laI?i laI� vA?I?t th?�??ng nhoI�, a�?Tr?�??I�ng coI? biA?I?t thiI� cuI?ng khA?ng biA?I?t nA?n x?�I� lyI? thA?I? naI�o, cuA?I?i cuI�ng laI?i thaI�nh tin A�A?I�n, thA?i c?�I? A�A?I� vA?I?y A�ia��a�? CA? A?I?y nhoI� gioI?ng noI?i, a�?T??I? khA?ng muA?I?n A�A?I� meI? t??I? biA?I?t t??I? biI? th?�??ng ??I� tr?�??I�ng hoI?c, baI� seI? A�A?I?n A�A?y mA?I?t.a�?

a�?T??I? A�?�a cA?I?u A�A?I?n phoI�ng y tA?I?.a�? LA?m TiI?nh Minh thA?I?p gioI?ng noI?i a�?YA?u Tinh, t??I? xin lA?I?ia��a�? CA? luI?c naI?y khA?ng khoI?c, gi??I� laI?i thA?I?y ngheI?n muI?i, PhiI� A?A?I� MiI? A?m cA? khoI?c toaI?ng lA?n, bao nhiA?u A?I?m ?�I?ng, hoaI�ng hA?I?t bA?y gi??I� m??I?i bA?I?t hA?I?t ra ngoaI�i.

Hai cA? gaI?i A?m nhau khoI?c, mA?I?t luI?c sau m??I?i lau saI?ch n?�??I?c mA?I?t ra khoI�i c?�I�a A�A?I?n phoI�ng y tA?I?.

DA?ng va?� ca�� gia?? va�? bA�nh tA�nh cA�ng khia??n ng?�a�?i khA?c A�au lA?ng h??n, Th?� YA?I�n liA?I?c LA?I?n lA?m mA?I?t caI?i, a�?CA?I?u khA?ng A�i cuI�ng hoI? haI�?a�?

LA?I?n LA?m miI�m c?�??I�i, a�?T?�I? caI?c cA? A?I?y A�i A�?�??I?c.a�?

Th?� YA?I�n c?�??I�i nh?� khA?ng c?�??I�i nhiI�n anh, A�A?I?i v??I?i cA? gaI?i A�ang khoI?c ch?�I? khA?ng phaI�i laI�m nuI?ng, vA?I?n khA?ng nA?n A�i theo. KhoI?c cuI?ng phaI�i coI? khA?ng gian, huA?I?ng chi laI�, coI? thA?I� t?�I? miI�nh khoI?c xong rA?I�i c?�??I�i, A�oI? cuI?ng laI� mA?I?t loaI?i tA?n nghiA?m, a�?Sao cA?I?u biA?I?t ng?�??I�i gaI�i A?I?ng theI?p laI� Cao TroI?ng Hi?a�?

a�?T??I? khA?ng biA?I?t.a�? LA?I?n LA?m noI?i, a�?Nh?�ng biA?I?t A�A?y laI� A?I?ng theI?p gaI?c trA?n cA?I?t treo quA?I�n aI?o trA?n tA?I�ng th?�??I?ng kyI? tuI?c xaI? nam sinh khA?ng cao mA?I?t meI?t taI?m tr??I� lA?n thiI� khA?ng v??I?i A�A?I?n A�?�??I?c.a�? SA?n th?�??I?ng cuI?ng khA?ng coI? baI�n ghA?I? A�A?I� kA? lA?n, cA?y ph??i aI?o coI? cao coI? thA?I?p, daI�i nh?� thA?I? thiI� phaI�i laI� cA?y ph??i aI?o coI? A�A?I? cao hai meI?t tr??I� lA?n.

a�?LeI? naI�o phaI�i huI�y buA?I�i diA?I?n?a�?A� Th?� YA?I�n nhaI?y mA?I?t mA?I?y caI?i.

LA?I?n LA?m miI�m c?�??I�i, a�?ChuyA?I?n A�oI? thiI� ai biA?I?t A�?�??I?c?a�? NhiI�n phoI�ng tA?I?p b?�I�a bA?I?n, a�?CaI?i khaI?c thiI� khA?ng biA?I?t, buA?I�i biA?I�u diA?I?n th?�I? 7 chA?I?c chA?I?n laI� vi phaI?m h??I?p A�A?I�ng.a�?

a�?PhiI? bA?I�i th?�??I�ng vi phaI?m h??I?p A�A?I�ng laI�m sao A�A?y?a�? Th?� YA?I�n cuI?ng miI�m c?�??I�i nhuI?n vai, a�?KhA?ng coI? tay ch??i guitar vaI� YA?u Tinh, a�?TruI?ca�? chiI� coI�n laI?i ba ng?�??I�i, coI�n biA?I�u diA?I?n A�?�??I?c sao? Ph?�??ng HA?I�ng khA?ng thA?I� haI?t, chiI� coI�n laI?i cA?I?u vaI� t??I?.a�?

LA?I?m LA?m miI�m c?�??I�i A�aI?p laI?i, a�?Hai ng?�??I�i thiI� khA?ng thA?I? haI?t haI�?a�?

Th?� YA?I?n laI?i nhiI�n anh mA?I?t caI?i, lA?ng mi cong cong c?�??I�i mA?I?t tiA?I?ng, a�?KhA?I�ng phaI�i chiI� cA?n mA?I?t ng?�??I�i haI�?a�?

MA?I?t LA?I?n LA?m A�en nhaI?nh khA?ng coI? tiA?u c?�I? rA?I?t cuA?I?c cuI?ng c?�??I�i thA?I?t loI�ng, a�?Ng?�??I�i A�oI? khA?ng phaI�i laI� t??I?.a�?A� NhaI�n nhaI?t noI?i xong, nhiI�n boI?ng l?�ng cA? gaI?i A�ang chA?I?m chaI?p A�i ra, anh chA?I�n ch?�I� mA?I?t chuI?t rA?I�i cuI?ng A�i ra c?�I�a.

Th?� YA?I�n nhiI?u maI�y. LA?I?n LA?m laI� ng?�??I�i kyI� laI?, cA?I?u seI? laI�m hA?I?t ch?�I?c traI?ch thA?I?m chiI? seI? hA?I?t s?�I?c A�aI?p ?�I?ng nh?�I?ng kyI� voI?ng cuI�a ng?�??I�i khaI?c, nh?�ng cA?I?u A?I?y t?�I� tr?�??I?c t??I?i gi??I� ch?�a t?�I�ng cA?I? gA?I?nga�� khA?ng cA?I? gA?I?ng laI�m nh?�I?ng chuyA?I?n maI� ng?�??I�i khaI?c khA?ng nh??I� vaI�, nA?I?u khA?ng phaI�i laI� traI?ch nhiA?I?m cuI�a miI�nh, ngoaI�i khaI� nA?ng, cA?I?u A?I?y ch?�a t?�I�ng cA?I? gA?I?ng.A�

Cho nA?na�� hoA?I?c cuI?ng coI? thA?I� noI?i laI�, cuA?I?c sA?I?ng cuI�a LA?I?n LA?m ch?�a t?�I�ng coI? kiI?ch A�A?I?ng hay cuA?I�ng nhiA?I?t, cuI?ng ch?�a t?�I�ng coI? bA?I?t ng??I� hay ngoaI�i yI? muA?I?na�� noI?i caI?ch khaI?c laI� khA?ng tA?I�n taI?i kyI� tiI?ch.

CA?I?u ta ch?�a bao gi??I� tin t?�??I�ng nA?I?u liA?I�u maI?ng cA?I? gA?I?ng thiI� coI? thA?I� thay A�A?I�i chuyA?I?n giI�.

Nh?�ng Th?� YA?I�n laI� Th?� YA?I�n, Th?�I� YA?I�n vA?I?n diI? khA?ng phaI�i laI� LA?I?n LA?m, viI� anh cho duI� chiI� coI? mA?I?t ng?�a�?i cuI?ng seI? vui veI� maI� haI?t.

LA?m TiI?nh Minh diI�u PhiI� A?A?I� MiI? vaI�o phoI�ng y tA?I?, biI? cA? y tA?I? mA?I?ng cho mA?I?t trA?I?n. BA?ng boI? xong vA?I?t th?�??ng trA?n ng?�??I�i PhiI� A?A?I� MiI?, nhA?I?n xong mA?I?t nA?I?m l??I?n thuA?I?c chA?I?ng viA?m, PhiI� A?A?I� MiI? cuI?ng tiI�nh caI� ng?�??I�i, nA?I?m tay LA?m Tinh Minh, a�?CoI? ng?�??I�i A�ang bA?I?t naI?t cA?I?ua�� tiI?nh kA?I? v??I?i cA?I?ua��a�?

CA? tr??I� tay laI?i nA?I?m chA?I?t tay PhiI� A?A?I� MiI?, a�?ChiI� cA?I�n YA?u Tinh khA?ng traI?ch t??I? haI�nh A�A?I?ng lA?I? maI?ng laI� A�?�??I?c rA?I�i,a�? CA? d?�I?a vaI�o phA?I�n l?�ng khA?ng biI? th?�??ng cuI�a PhiI� A?A?I� MiI?, a�?LuI?c t??I? m??I� cuI�a caI�m giaI?c khA?ng A?I�n, chiI� A�A?I�y mA?I?t chuI?t ch?�I? khA?ng maI?nh tay, t??I?a��a�?

PhiI� A?A?I� MiI? nA?I?m chA?I?t tay cuI�a cA?, a�?T??I? thA?I?y ng?�??I�i gaI�i A?I?ng theI?p trong phoI�ng A�aI?ng s??I? lA?I?m, TiI?nh Minh, khA?ng baI?o cho giaI?o viA?n thA?I?t aI�? T??I? caI�m thA?I?y coI? ng?�??I�i muA?I?n huI�y hA?I?t danh d?�I? cuI�a cA?I?u, daI?o naI�y coI? rA?I?t nhiA?I�u l??I�i A�A?I�n A�aI?i, nh?�I?ng baI�i A�A?ng trA?n website tr?�??I�ng rA?I?t cuA?I?c laI� ai laI�m? T??I? A�A?I?t nhiA?n nghiI? moI?i chuyA?I?n khA?ng phaI�i laI� ngA?I?u nhiA?n maI� coI?, thA?I?t s?�I? rA?I?t A�aI?ng s??I??a�?

a�?NoI?i cho giaI?o viA?na��a�? CA? hiI?t sA?u mA?I?t h??i, th??I� ra thA?I?t maI?nh, a�?T??I? khA?ng muA?I?n viA?I?c riA?ng cuI�a miI�nh ai cuI?ng biA?I?t.a�?

a�?Nh?�ng th?�I?c s?�I?a��a�?

a�?HuA?I?ng hA?I� chuya��n coI? ng?�??I�i khA?ng ?�a t??I? A�A?I�n A�aI?i khA?I?p n??i.a�? CoI? nhiA?I�u ng?�??I�i truyA?I�n tai nhau maI� khA?ng quan tA?m thA?I?t giaI�, cuI?ng chA?I�ng muA?I?n biA?I?t s?�I? thA?I?t nh?� thA?I? naI�o.

PhiI� A?A?I� MiI? nhiI�n LA?m TiI?nh Minh, hA�ng maI�y maI�nh cuI�a TiI?nh Minh h??i nhiI?u laI?i, chA?m chuI? suy nghiI? chuyA?I?n giI� A�oI?a�� cA? bA?I?ng d?�ng caI�m thA?I?y LA?m TiI?nh Minh tr?�??I�ng thaI�nh rA?I�i, sA?I�u muA?I?n h??n, bA?I?t giaI?c seI? viI� mA?I?t ng?�??I�i maI� suy nghiI?a�� A?A?I� yI? A�A?I?n ng?�??I�i lan truyA?I�n tin A�A?I�n vA?I� miI�nh thiI� chA?I�ng phaI�i laI� LA?m TiI?nh Minh, a�?CA?I?u coI�n suy nghiI? giI� n?�I?a?a�? CA? h??i l??I?n tiA?I?ng, a�?RoI? raI�ng laI� Cao TroI?ng Hia��a�?

“ChA?ng ta cA�ng chA?I�ng pha??i ca??nh sA?t, cuI?ng khA?ng tha�? A�ia�?u tra vA?n tay trA?n A?I?ng theI?p laI� cuI�a ai. . .” Ta��nh Minh nA?i A�A?a, “MaI� cho duI� laI� Cao TroI?ng Hi thiI� thA?I? naI�o ch?�I?, cA?I?u chaI?y sang kyI? tuI?c xaI? nam A�aI?nh ng?�??I�i aI�. HuA?I?ng hA?I�, nam sinh cao mA?I?t meI?t taI?m tr??I� lA?n mA?I?c duI� khA?ng nhiA?I�u, nh?�ng ai cuI?ng coI? thA?I� gaI�i A?I?ng theI?p vaI�o phoI�ng A�aI�na�� DaI?o naI�y cuI?ng khA?ng luyA?I?n tA?I?p mA?I?i ngaI�y, t??I? biA?I?t phoI�ng A�aI�n cuI?ng khA?ng phaI�i chiI� coI? caI?c cA?I?u. LaI�m sao biA?I?t A�?�??I?c A?I?ng theI?p ngA?I?u nhiA?n A�A?I?t ??I� A�oI? hay coI? yI? giI� khaI?c.a�?

PhiI� A?A?I� MiI? ngheI?n l??I�i, a�?VA?I?y phaI�i laI�m sao gi??I�?a�?

CA? c?�??I�i, a�?Tr?�??I?c hA?I?t phaI�i ch?�I?a laI�nh cho YA?u Tinh A�aI?, nA?I?u khA?ng laI?i coI? anh chaI�ng A�eI?p trai naI�o A�oI? laI?i nA?I�i khuI�ng lA?n laI�m phiA?I�n t??I?.a�?

PhiI� A?A?I� MiI? A�oI� mA?I?t, A�aI?nh cA? mA?I?t caI?i. a�?BaI?n beI� thA?i, khA?ng phaI�i kiA?I�u quan hA?I? A�oI? A�A?u.a�?

TiI?nh Minh le l?�??I?i, a�?MA?I?y nA?m rA?I�i? Hai nA?m?a�? CA? kheI? th??I� daI�i, a�?Nhanh quaI? A�i, lA?n A�aI?i hoI?c A�aI? hai nA?m rA?I�i, YA?u Tinh, cA?I?u cuI?ng rA?I?t si tiI�nh, hai nA?m, A�A?I?n gi??I� vA?I?n kiA?n triI�.a�?

PhiI� A?A?I� MiI? tr?�I�ng mA?I?t nhiI�n quanh, a�?II?t ra thiI� t?�I� khA?ng biA?I?t tr??I� thaI�nh baI?n beI�, sinh nhA?I?t mA?I?i nA?m cA?I?u A?I?y seI? A�A?I?n tham d?�I?, iI?t nhA?I?t thiI� cuI?ng laI� baI?n tA?I?ta�� Nh?�I?ng caI?i khaI?c t??I? khA?ng daI?m nghiI? A�A?I?n, cA?I?u A?I?y coI? baI?n gaI?i rA?I�i.a�?

a�?CA?I?u ta coI? baI?n gaI?i, vA?I?n coI�n yA?u?a�? CA? laI?i th??I� daI�i.

a�?TA?I?t nhiA?n.a�? PhiI� A?A?I� MiI? phuI?c ha��i tinh thA?I�n, a�?Coi nh?� anh A?I?y ch?�a coI? baI?n gaI?i, cA?I?u cuI?ng yA?u anh A?I?y nh?� vA?I?y coI�n giI�?a�?

PhiI� A?A?I� Mi A�ang noI?i A�A?I?n ai A�?�??ng nhiA?n LA?m TiI?nh Minh th?�I�a biA?I?t, c?�??I�i maI� A�A?I?ng chaI?t, a�?Coi nh?� laI� anh a??y khA?ng coI? baI?n gaI?ia�� noI?i A�A?I?n laI?i thA?I?y buA?I�n.a�?

a�?HaI? haI?, ha ha.a�? PhiI� A?A?I� MiI? cuA?I?i cuI�ng cuI?ng c?�??I�i, leI� l?�??I?i.

a�?ViI� cA?u a�?coi nh?� anh a??y khA?ng coI? baI?n gaI?ia�� naI�y cuI�a cA?I?u t??I? quyA?I?t A�iI?nh hA?m nay bA?I?t A�A?I�u chA?I?n chiI�nh laI?i tinh thA?I�n, tiA?I?p tuI?c theo A�uA?I�i LA?I?n LA?m.a�? TiI?nh Minh tuyA?n bA?I?.

a�?CA?I?u noI?i thA?I?t hay A�uI�a thA?I??a�? PhiI� A?A?I� MiI? kyI� laI? hoI�i, a�?DaI?o naI�y coI�n t?�??I�ng cA?I?u A�aI? t?�I� boI� rA?I�i ch?�I?.a�?

CA? nhA?n mA?I?t, a�?KhA?ng chA?I?t tA?m A�?�??I?c thiI� phaI�i sA?I?n t??I?i thA?ia�?

a�?QuaI� nhiA?n laI� TiI?nh Minha��a�?

a�?TA?I?t nhiA?n, t??I? tin nA?I?u laI�m nhiA?I�u h??n mA?I?t chuI?t, mA?I?c kA?I? chuyA?I?n giI�, mA?I?c kA?I? coI? iI?ch hay khA?ng, luA?n hi voI?ng nhiA?I�u h??n mA?I?t chuI?t, coI? thA?I� seI? laI�m ng?�??I�i khaI?c gheI?t boI�, cuI?ng coI? thA?I� so v??I?i khA?ng laI�m giI� caI�ng thA?I?t baI?i h??n, nh?�ng maI�a��a�? CA? lA?I?ng leI? c?�??I�i c?�??I�i, a�?DuI� sao thiI� so v??I?i khA?ng coI? hi voI?ng giI� vA?I?n tA?I?t h??n, nA?I?u nh?� anh A?I?y khA?ng yA?u t??I?a��a�? CA? theI� l?�??I?i, a�?CoI? leI? t??I? seI? khoI?c thA?I?t.a�?

a�?Anh A?I?y seI? yA?u cA?I?u sao? Anh A?I?y seI? yA?u aia�� A�A?I?i tr?�??I�ng, A�a��i tr?�??I�ng, taI?i sao cA?I?u laI?i yA?u A�A?I?i tr?�??I�ng ch?�I?a��a�? PhiI� A?A?I� MiI? noI?i, a�?BiA?I?t anh A?I?y hai nA?m rA?I�i, caI�m thA?I?y nh?� laI� anh A?I?y khA?ng thA?I� yA?u ai, TiI?nh Minh, hai ng?�??I�i A�?�I?ng mA?I?t chA?I? nhiI�n rA?I?t giA?I?ng ng?�??I�i yA?u, nh?�ng maI� v?�I�a taI?ch ra t??I? laI?i thA?I?y A�A?I?i tr?�??I�ng laI?i nh?� laI� seI? khA?ng yA?u bA?I?t c?�I? ai caI�a��a�?

a�?Anh A?I?y seI? yA?u t??I? sao?a�? CA? thiI� thaI�o noI?i, a�?T??I? t?�I? hoI�i baI�n thA?n, coI? khi naI�o thiI?ch anh A?I?y A�A?I?n m?�I?c nghiI? rA?I�ng anh A?I?y khA?ng yA?u miI�nh thiI� seI? khoI?c, muA?I?n chA?I?t khA?ng? A?oI? hoaI�n toaI�n khA?ng phaI�i laI� taI?c phong cuI�a LA?m TiI?nh Minha��a�?

CA? A�A?I?t nhiA?n quyA?I?t A�iI?nh, tA?I?i nay seI? A�A?I?n nhaI� LA?I?n lA?m hoI�i anh: NA?I?u nh?� em khA?ng yA?u cA?I�u t?�??ng lai nh?� thA?I? naI�o, anh coI? yA?u em khA?ng?

CA? khA?ng muA?I?n nghiI? t?�??ng lai tiI�nh yA?u naI�y seI? nh?� thA?I? naI�o, b??I�i viI� cA? khA?ng tin tiI�nh yA?u nh?� vA?I?y seI? coI? kA?I?t quaI�, seI? viA?n maI?n.

ThiA?u thA?n lao vaI�o l?�I�a, b??I�i viI� khA?ng coI�n caI?ch naI�o khaI?c.A�A�A�A�A�A�A�

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here